Category Archive: Pressmeddelande

 1. Susan Ballhausen Bjelke tillträder som Verkställande Direktör för SIQ

  Kommentarer inaktiverade för Susan Ballhausen Bjelke tillträder som Verkställande Direktör för SIQ

  Susan är civilingenjör och har varit verksam inom ett flertal industribolag under sin karriär, bland annat på Atlas Copco innan hon började som Director Quality & Compliance på DeLaval. Hon har haft ledande roller inom såväl R&D, produktion, kvalitet, produktsäkerhet och miljö.

  ”Under mitt arbetsliv har jag kommit till insikt om vad som gör skillnad på riktigt för en organisations leveranser, såväl hållbara ekonomiska resultat som trogna kunder och inte minst, medarbetare som stannar och trivs. Jag anser att det handlar om ledarskapet, tydlighet i roller och ansvar, ständig utveckling av arbetssätt med stöd från processer och relevanta IT verktyg, dvs, Kulturen, Strukturen och Systematiken. Finns allt detta på plats är fundamentet lagt för både innovation och hållbarhet” säger Susan Ballhausen Bjelke.

  ”Som VD för SIQ får jag möjlighet att ta dessa erfarenheter vidare och verka för att fler företag, myndigheter och organisationer upptäcker kraften i modernt kvalitetsarbete. Att ge dem tillgång till de verktyg och tjänster som SIQ erbjuder för att de ska kunna säkra sin kvalitetsutveckling och hållbara framgång är det som gjorde att jag tackade ja till uppdraget” tillägger Susan Ballhausen Bjelke.

  ”Susan har en grundmurad kunskap från både mindre och större företag och har lett omfattande verksamhetsutveckling. Hennes erfarenhet av att integrera digitalisering, hållbarhet och kvalitet stärker SIQ och jag är mycket glad att välkomna henne att leda SIQ i den utveckling vi nyligen påbörjat” säger SIQs styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle.

  Susan Ballhausen Bjelke tillträder sin tjänst måndagen den 2 oktober 2023. Berit Lindholm, tidigare VD på SIQ, går vidare till nya internationella uppdrag hos Fresenius Kabi.

  För frågor kontakta; Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande SIQ, anna@nilsson-ehle.se 0709 96 76 00.

 2. Centiro Solutions lovordas av utrikeshandelsminister Anna Hallberg

  Kommentarer inaktiverade för Centiro Solutions lovordas av utrikeshandelsminister Anna Hallberg

  I november 2021 tilldelades Centiro Solutions AB Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse.

  Idag den 27 april mottog företaget utmärkelsen av utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid en ceremoni på företagets huvudkontor i Borås.

  Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien, USA, Spanien och Kanada sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30% per år.

  Domarkommitténs motivering
  ”Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.

  För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.

  Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet”

   

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet
  Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

   

  Domarkommittén 2021

  Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet
  Åke Ljungdahl, Director, VOLVO Cars

 3. Pressinbjudan: Utdelning av Utmärkelsen Svensk Kvailtet den 27 april 2022

  Kommentarer inaktiverade för Pressinbjudan: Utdelning av Utmärkelsen Svensk Kvailtet den 27 april 2022

  Program den 27 april

  Kl 14.00-14.30 Ceremoni
  Adress; Vevgatan 6, Borås
  Medverkande; Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Anna Nilsson-Ehle, Styrelseordförande SIQ, Göran Lundwall, VD SIQ, Anders Mellberg, Domarkommitténs ordförande, Niklas Hedin, CEO Centiro Solutions, Gustav Stawåsen, CISO Centiro Solutions
  Efter ceremonin finns tid för intervjuer och fotografering.

  Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien, USA , Spanien och Kanada sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30% per år.

  Centiro tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021.

  Domarkommitténs motivering

  ”Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.
  För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.
  Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet”

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.
  Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.
  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.
  Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

  Domarkommittén 2021

  Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet
  Åke Ljungdahl, Director, VOLVO Cars

  Anmäl gärna er medverkan till Annika Lindqvist, kommunikatör på SIQ på annika@lindqvistslada.se

  Läs mer om Centiro Solutions på www.centiro.com
  Läs mer om SIQ på www.siq.se
  Läs mer om Utmärkelsen Svensk Kvalitet på www.siq.se/vara-tjanster/utmarkelsen-svensk-kvalitet/

 4. Berit Lindholm tillträder som Verkställande Direktör för SIQ

  Kommentarer inaktiverade för Berit Lindholm tillträder som Verkställande Direktör för SIQ

  Berit Lindholm tillträder som verkställande direktör i SIQ den 23 maj. Berit kommer från Bluefish Pharmaceuticals där hon varit CEO de senaste fem åren.

  Berit Lindholm är farmaceut i grunden och har varit verksam inom läkemedelsbranschen under lång tid med tjänster på både Astra Zeneca samt Pfizer innan hon började som Operations Manager på Bluefish Pharmaceuticals 2014 och tog över som CEO 2016.

  Under sin tid inom läkemedelsbranschen har hon och familjen bott i såväl Storbritannien som Indien.

  ”Under min och Bluefish Pharmaceuticals tillväxtresa har jag arbetat mycket med att bygga processer kring hur man styr och utvecklar ett företag med sikte på hållbarhet och skapat ett fundament för kvalitetsarbete.
  Att få ta dessa erfarenheter vidare och verka för att fler företag, myndigheter och organisationer upptäcker, och får tillgång till, de verktyg och tjänster som SIQ erbjuder för att säkra sin kvalitetsutveckling och hållbara framgång var det som gjorde att jag valde att söka, och tacka ja, till tjänsten som VD för SIQ” säger Berit Lindholm.

  ”Med sin genuina förståelse för grunden i hållbar framgång genom systematiskt kvalitetsarbete och med sin breda erfarenhet från forskning till produktion, marknad och försäljning – både nationellt och internationellt – är Berit rätt person att leda SIQ i den fortsatta satsningen på kvalitetsutveckling inom näringslivet och offentlig sektor”, säger SIQs styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle.

  Berit Lindholm tillträder 23 maj 2022. Göran Lundwall som agerat interim VD under rekryterings- och tillträdesperioden återtar sin plats i SIQ styrelse i samband med detta.

  För frågor kontakta; Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande SIQ, anna@nilsson-ehle.se, 0709 96 76 00.

 5. Centiro Solutions AB får Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2021

  Kommentarer inaktiverade för Centiro Solutions AB får Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2021

  I år tilldelas Centiro Solutions AB Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse. Verksamheter som visar synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete kan få utmärkelsen. NorDan AB får Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

  Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

  Gemensamt för årets mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitét och mottagaren av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling är:

  Medarbetarnas tydliga kundfokus och stora engagemang vilka är viktiga faktorer bakom framgångarna.  Dessutom finns stort och framgångsrikt fokus på innovation och hållbarhet, säger Anders Mellberg Ordförande för SIQs domarkommitté.

  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

   

  Centiro Solutions AB – mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021

  Domarkommitténs motivering:
  Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.

  För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.

  Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

  Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien och USA sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30% per år. 2021 utsågs Centiro till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place to Work® Läs mer på centiro.com

   

   

  NorDan AB – mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2021

  NorDan AB bedriver ett offensivt och välplanerat kvalitetsarbete som genomsyras av kundorientering och delaktighet vilket synliggörs av medarbetarnas stora engagemang för kunderna. I verksamheten finns ett kvalitetsmedvetet ledarskap där vision och verksamhetsmål är kända och integrerade i verksamhetens arbetssätt och det finns systematiska arbetssätt för att mäta och återkoppla resultat.

  Det finns också ett tydligt engagemang för hållbar utveckling där FNs globala mål tydliggörs i verksamhetsstyrningen. NorDan AB är ett gott föredöme där innovativa lösningar utvecklas med kunden i fokus och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

  NorDan grundades 1926, och har i dag växt till en koncern med cirka 2200 medarbetare och en omsättning i koncernen på Ca. 4 miljarder kronor. NorDan Gruppen har i mera än 90 år visat hur teknologi, innovation och nyskapande resulterat i kvalitet. Den svenska verksamheten till NorDan, med försäljningskontor, fabriker och administration är samlat i bolaget NorDan AB, som har huvudkontor i Tanumshede. Företaget har 350 medarbetare och är en ledande leverantör av fönster och dörrar till svensk byggbransch. Läs mer på NorDan.se

   

  Utmärkelsen Svenskt Kvalitet lyfter fram förebilder

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

  Domarkommittén består av:

  • Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  • Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  • Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet
  • Åke Ljungdahl, Director, VOLVO Cars

  För mer information kontakta:

  • Göran Lundwall, interim VD SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, 070-593 21 52, goran.lundwall@siq.se
  • Niklas Hedin, VD Centiro, 033-29 77 00, niklas.hedin@centiro.com
  • Dag Kroslid, VD, NorDan AB, 076-677 00 01, dag.kroslid@nordan.se
 6. Tre innovationer som förbättrar livskvaliteten eller arbetsmiljön för människor

  Kommentarer inaktiverade för Tre innovationer som förbättrar livskvaliteten eller arbetsmiljön för människor

  Målet med Quality Innovation Award är att premiera innovationer och inspirera innovatörer att tro på sina idéer. Nu kan vi presentera att de svenska vinnarna av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award kommer från företagen Demacut AB, SKANSKA Sverige AB och Funki AB.

  Innovationerna som har vunnit Quality Innovation Award 2022, Sverige är:

  • Mobile Application SeeWound
  • Automatisk Armeringsstation
  • Funki

   

  Den svenska utmärkelseceremonin 2022 äger rum den 8 december kl 15.00-17.00 på Lindholmen Science Park, Göteborg.

  – Det har kommit in många bra bidrag till årets tävling, bland annat de tre fantastiska innovationer som kvalificerat sig till utmärkelsen, kommenterar Berit Lindholm, verkställande direktör för Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom Quality Innovation Award i Sverige. Det är vinnare i tre olika kategorier med mycket spännande tekniklösningar och stor potential som vi kan presentera i år. Det är också glädjande att alla tre innovationerna på något sätt förbättrar livskvaliteten eller arbetsmiljön för människor.

   

  DermaCut AB 
  Innovation:
   Mobile Application SeeWound
  Kategori: Health care sector innovations

  www.sebermedical.com/wound-documentation

  Domarkommitténs motivering:
   Innovationen “Mobile Application SeeWound” som digitalt hjälpmedel för att bedöma hur väl ett sår läker är ett utmärkt exempel på hur nytänkande och digitalisering kan göra vårdprocesser snabbare, billigare och enklare. Innovationen är unik genom att bedömningen av sårets läkning kan göras digitalt och behovsanpassat på plats hos patienten, av fler personalgrupper. Innovationen visar vägen för sjukvården och andra branscher som strävar efter att förenkla vår vardag genom att flytta ut kunskap och beslut i värdekedjan nära den person som behöver hjälpen.

   

  SKANSKA SVERIGE AB
  Innovation:
   Automatisk Armeringsstation
  Kategori: Potential innovations

  Domarkommitténs motivering:  Innovationen ”Automatisk armeringsstation” är ett exempel på hur nytänkande och ny teknik kan förändra processer som traditionellt varit manuella och resurskrävande. Innovationen kan potentiellt förenkla konstruktioner genom att tillverka armeringskonstruktionerna kostnadseffektivt
  direkt på byggarbetsplatsen, med stora vinster både i arbetstid och arbetsmiljö. Konceptet ”Automatisk armeringsstation” är fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede, men framstår som skalbart med potential att nå en hög spridning både nationellt och internationellt.

  För bilder och filmmaterial, https://sustainovation.se/projekt/byggautomation/

   

  Funki AB
  Innovation:
   Funki
  Kategori: Business innovations (Micro & Startup)

  Domarkommitténs motivering: ”Funki” är ett fantastiskt exempel på hur teknik kan hjälpa oss människor att göra saker som tidigare varit svåra. Innovationen uppmuntrar till att inom musikens värld öka interaktion, samarbete och kommunikation mellan människor med olika intellektuella funktionshinder och bidrar samtidigt till lustfylld integration genom att visa att man trots olika förutsättningar kan mötas i musiken på lika villkor.

  www.funki.se

   

 7. Bostads AB Mimer tog emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet i direktsänd ceremoni

  Kommentarer inaktiverade för Bostads AB Mimer tog emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet i direktsänd ceremoni

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete och därmed når hållbar framgång. Vid den direktsända ceremonin den 9 februari på Västerås slott tog Bostads AB Mimer i Västerås emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020 av Landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand.

  Vid ceremonin fick deltagarna ta del av en resumé av Mimers utvecklingsresa mot hållbar framgång.

  Mikael Källqvist

  – Vår resa mot Utmärkelsen Svensk Kvalitet startade med insikten att för att lyckas vet vi att engagerade medarbetare, med rätt kompetens och vilja är möjliggörare för att skapa ett bra och enhetligt arbetssätt i form av processer och arbetsmetoder. Ett enhetligt sätt och bra metoder skapar nöjdare kunder, som i sin tur leder till ökad lönsamhet. För att nå hit och hålla detta över tid behöver vi vila på ett en strukturerad kvalitetsmodell och det har SIQ Managementmodell hjälpt oss med, säger Mikael Källqvist, VD på Mimer. 

  Läs mer om Bostads AB Mimers kvalitetsresa.

  Utmärkelsen tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras utifrån SIQ Managementmodell.

  Mats Deleryd

  – För att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet arbetar organisationen strukturerat med att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer och med att förbättra verksamheten och skapar innovationer, säger Mats Deleryd, vd för SIQ. Den helheten tittar vi på när vi utvärderar verksamheterna.

  Se ceremonin som gick av stapeln på Västerås slott den 9 februari.

  På fotot högst upp står från vänster: Mikael Lindström, ansvarig utmärkelser och innovationer SIQ, Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer, Jörgen Brokås, Kvalitetsutvecklare Bostads AB Mimer, Minoo Akhtarzand Landshövding Västmanlands län, Wiveca Ljungh, HR&Kvalitetschef Bostads AB Mimer, Mats Deleryd, VD SIQ och Jesper Brandberg, styrelseordförande Bostads AB Mimer. Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande SIQ och Anders Mellberg, ordförande i domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet, medverkade via länk.

 8. Internationellt innovationspris för solpanelssystem med cirkulär affärsmodell

  Kommentarer inaktiverade för Internationellt innovationspris för solpanelssystem med cirkulär affärsmodell

  Under en digital ceremoni den 1 februari uppmärksammades fem innovationer som fick ta emot Quality Innovation Award i Sverige, Svevia, Solar Bora, Enbacksskolan i Tensta, Mellersta Förstadsskolan i Malmö och MAX Burgers. Några hundra tittare fick ta del av innovationerna som visar riktningen mot ett mer hållbart samhälle.

  • Solar Bora: NextGen Solar Household System
  Magnus Eng och Linnea Bergman på Solar Bora i Linköping håller i diplomet som pristagare till Quality Innovation Award 2020.
  Magnus Eng och Linnea Bergman på Solar Bora i Linköping håller i diplomet som pristagare till Quality Innovation Award 2020.
  • Enbacksskolan i Tensta: SO-Verkstan
  Iman Ehsani
  Iman Ehsani på Enbacksskolan i Tensta tar emot Quality Innovation Award 2020.
  • Svevia: Behovsstyrd hållbar vinterväghållning
  Andreas Bäckström på Svevia tar emot Quality Innovation Award 2020.
  • Mellersta Förstadsskolan i Malmö: Lässtrategiprojektet
  Nina Svensson och Ulrika Wirgin på Mellersta Förstadsskolan i Malmö tar emot Quality Innovation Award 2020.
  • MAX Burgers: Delifresh plantbeef
  Jonas Mårtensson på MAX Burgers tar emot Quality Innovation Award 2020.

  Se de fem vinnarnas presentationer av sina innovationer. Programmet avslutas med en intervju med psykologiprofessor Angela Duckworth som myntat begreppet ”grit”, konsten att inte ge upp.

  Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationer uppmärksamhet och möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. För att vinna ska innovationerna bidra till att sprida kunskap, vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. I Sverige delas priset ut av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling i samverkan med Vinnova.

  Internationellt pris till Solar Bora

  Solar Boras innovation fick även ett internationellt pris i kategorin Cirkulär ekonomi och koldioxidneutrala innovationer. Solar Bora har utvecklat ett soldrivet system för att möjliggöra bland annat matlagning på en induktionsplatta. Genom en cirkulär affärsmodell tillgängliggörs systemet för personer i låginkomstländer som saknar ekonomiska möjlighet till köp. 600 miljoner människor saknar tillgång till tillförlitlig el. Innovationen är därför av stor betydelse både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

  – Solar Bora jobbar för att förbättra livskvaliteten hos våra kunder i Sahelregionen i Afrika. Vi jobbar med både teknik- och affärsmodells-innovation. Genom denna utmärkelse får vi inte bara ny energi att anstränga oss hårdare för att göra verklighet av vår vision utan även ännu bättre möjlighet att inte bara rekrytera rätt personal lokalt och internationellt, men även skapa och bygga relationer med globala partners samt i Sahelregionen lokala samarbeten, säger Linnea Bergman, vd på Solar Bora.

  Det högsta internationella priset, Innovation of Innovations, gick i år till Sun Yat-sen-universitetet i Kina för ett helt nytt sätt att transplantera organ som kan komma att förändra möjligheterna till organtransplantationer helt i framtiden. 

  Ta del av alla de internationella priserna i Quality Innovation Award.

  För mer information, kontakta gärna:

 9. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020 till Solna

  Kommentarer inaktiverade för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020 till Solna

  Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling fram skolverksamheter som driver ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna utvärderas gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar. SIQ driver Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Skolverket.

  I år tilldelas Dibber Rullens Särskola i Solna Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och Skinnskattebergs kommunala förskolor får ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling. Utmärkelserna delas ut av Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, under Rikskonferensen Bättre Skola som arrangeras den 13-14 januari 2021.

  – De här skolorna visar vikten av ett långsiktigt ledarskap, tydliga och systematiska arbetssätt och en kultur där både elever och personal blir medskapare i framgången, kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

  Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020 till Dibber Rullens Särskola i Solna

  Domarkommitténs motivering:

  Dibber Rullens Särskola är en särskola med förskoleklass till gymnasiesärskola samt korttidstillsyn.

  Verksamheten genomsyras av ett tydligt fokus på elever samt uppvisar utarbetade arbetssätt för att skapa värde tillsammans med såväl elever som vårdnadshavare. En öppen och tillåtande kultur finns med ett inkluderande engagerande ledarskap och involverade delaktiga medarbete. Verksamheten har en hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling där ständiga förbättringar står i fokus genom systematiskt arbete. Skolan uppvisar en hög processmognad, med avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Verksamheten har en påtaglig kvalitetskultur och uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten, framförallt gällande kunder, intressenter och medarbetare. 

  Verksamheten vid Dibber Rullens Särskola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och är därmed en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.

  Patricia Larsson, rektor, till vänster och bilder från verksamheten.

  – Det känns otroligt hedrande och vi är så glada för utmärkelsen! Att skapa en hållbar verksamhet i en föränderlig värld, då behöver vi arbeta med ständiga förbättringar, det bidrar till utveckling för dem vi är till för. Det går inte att genomföra en sådan här kvalitetsresa utan alla fantastiska medarbetare så denna utmärkelse är verkligen tillägnat dem. Tillsammans skapar vi förutsättningar att få världens viktigaste värden att växa. Våra elever, vårdnadshavare och medarbetare ger feedback varje dag kring vad vi behöver veta för att möjliggöra lärandet så varje elev får möjlighet till en utbildning som ställer höga förväntningar med rimliga krav, säger rektor Patricia Larsson.

  Dibber Rullens Särskola är en grundsärskola och gymnasiesärskola med förskoleklass där inriktningen är ämnesområden. På Dibber Rullen arbetar 20 medarbetare som ständigt söker den bästa undervisningsformen för varje elev och på så sätt bidrar till att varje elev får ett lärande för ökad livskvalité.

  Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020 till Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet

  Domarkommitténs motivering:

  Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är välplanerad med god samverkan och integration. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat närvarande ledarskap och involverade medarbetare. Tillsammans leder skolans arbetssätt och kultur positivt till barnens utveckling, kundnöjdhet, en bättre och utvecklande arbetsmiljö samt ett bättre samhälle. Verksamheten har ett strukturerat och integrerat kvalitetsarbete samt en kultur som präglas av delaktighet, engagemang och förbättringsarbete. Förskolan uppvisar förmåga att ställa om sina arbetssätt vid förändringar i omvärlden eller förändrade krav. Processerna styrs med tydlig koppling till verksamhetsidé, vision och värderingar. Det finns potential att utvecklas ytterligare genom tydligare koppling mellan processer och resultaten av de valda och tillämpade arbetssätten.

  Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är en förebild som genomsyras av ett ledarskap och en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling och de gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.

  Marianne Andersson till vänster på mittenfotot och bilder från verksamheten.

  –Vi är fantastiskt glada över att få ett erkännande från SIQ – Bättre skola. Under många år har vi arbetat för ständig förbättring av verksamheten och skapat arbetssätt som ger ett värde i verksamheten. Tack vare pedagoger med stort engagemang och hög delaktighet har vi lyckat bli en verksamhet med nöjda kunder och medarbetare som arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Förskolans vision om att vara en trygg plats där tillit, lek och arbetsglädje skapar lust att lära och stimulans att växa har hjälpt oss att alltid ha barnen i fokus. Vi är otroligt stolta över att få ett bevis på att Skinnskattebergs kommun har förskolor med hög kvalitet, säger rektor Marianne Andersson.

  Skinnskattebergs kommun har fem förskolor med cirka 200 barn. Vår verksamhetsidé är att driva förskola med hög kvalitet. Vi strävar efter hållbarhet, såväl social, ekologisk och ekonomisk. Syftet med verksamheten är att erbjuda utbildning till barn i en kreativ och trygg miljö. Målet är att ge kunskap och social utveckling till alla barn i verksamheten. Varje enskilt barn ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

  Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
  • Anna Karin Anfelt, rektor, Örebro kommun, tidigare utmärkelsemottagare
  • Per-Arne Andersson, direktör SKR, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad 
  • Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund
  • Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates AB

  För ytterligare information kontakta gärna:

 10. Bostads AB Mimer får Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2020

  Kommentarer inaktiverade för Bostads AB Mimer får Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2020

  Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete och därmed når hållbar framgång.

  Mats Deleryd
  Mats Deleryd, VD SIQ

  – Gemensamt för årets mottagare av utmärkelse och erkännanden är att medarbetarnas engagemang och tydliga kundfokus är viktiga faktorer bakom framgångarna, säger Mats Deleryd, vd för SIQ. De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

  Bostads AB Mimer – mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020

  Domarkommitténs motivering:

  Bostads AB Mimer bedriver ett välstrukturerat och offensivt kvalitetsarbete som genomsyras av en tydlig kundorientering. Organisationen arbetar medvetet med mångfald och jämställdhet och uppvisar en mogen kvalitetskultur som på ett systematiskt sätt främjar medarbetarnas engagemang och kreativitet.

  Bostads AB Mimer har etablerat systematiska och integrerade arbetssätt för att utveckla och förbättra värdeskapande processer där engagerade ledare och medarbetare arbetar systematiskt mot uppsatta mål. Organisationen bidrar aktivt till en hållbar utveckling, såväl inom som utanför den egna organisationen. 

  Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

  Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer

  – Vi är fantastiskt glada för utmärkelsen. Vi arbetar hårt och engagerat med vårt kvalitetsarbete i hela verksamheten för att i slutändan kunna ge våra hyresgäster ännu högre och jämnare kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till att det finns bra hem för Västeråsarna men också att se till att våra hyresgäster trivs och känner sig hemma i husen, på gårdarna och i stadsdelen. Det uppdraget kräver ständig förbättring och förändring och utförs effektivare och med bättre resultat genom vårt sätt att arbeta med kvalitet. Men, det arbetet går inte att genomföra utan en stark företagskultur som våra 162 fantastiska medarbetare står för, säger Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer.      

  Bostads AB Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter i många av stadens bostadsområden. Med hundra år på nacken har många Västeråsare en relation till företaget och i Mimers 11 500 lägenheter bor nästan 22 000 av stadens invånare. Mimer är ett allmännyttigt bostadsföretag och ägs av Västerås stad.

  Läs mer på mimer.nu

  Centiro – mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020

  Domarkommitténs motivering:

  Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 125 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar till digitala och smarta logistiklösningar.

  För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och genom självstyrande team utvecklas verksamheten och tjänsteutbudet. Kunden sätts i centrum och värde skapas genom dedikerade kundteam. Organisationen har ett flertal metoder för att snabbt och effektivt lösa kundernas behov och önskemål.

  Centiro är ett gott föredöme där innovativa lösningar utvecklas genom dedikerade kundteam och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

  Niklas Hedin, VD Centiro

  – Det är otroligt hedrande att erhålla denna utmärkelse och jag är glad att vår värdegrund och vårt sätt att arbeta hållbart med innovationskraft uppmärksammas. Det är tydligt att världen ser väldigt annorlunda ut idag – vi arbetar alltid långsiktigt med våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi är stolta över vårt fokus med en lyhörd attityd och ständig utveckling i centrum, skapar hållbara arbetssätt och en kvalitetsresa som även inspirerar andra, säger Niklas Hedin, VD på Centiro.

  Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien och USA sysselsätter koncernen omkring 400 medarbetare samt har en tillväxt på 25% per år. Centiro är rankat som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser av Great Place to Work®. 

  Läs mer på centiro.com

  Västerviks Bostads AB – mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020

  Domarkommitténs motivering:

  Västerviks Bostads AB uppvisar en tydlig förståelse för hur man sätter kunden i centrum och där medarbetarna fått ett eget ansvar att ge service utifrån ett socialt perspektiv. Ledningen är engagerad och närvarande vilket leder till att medarbetarna ges ett stort delegerat ansvar.

  Verksamheten uppvisar goda resultat i jämförelse med uppsatta mål och andra jämförbara verksamheter. Västerviks Bostads AB:s effektiva processarbete leder till förbättringar vilket avspeglas i resultatet av de årliga kund- och intressentenkäterna. Kunder och intressenter känner förtroende för verksamheten genom deras systematiska arbetssätt som är baserade på valda strategier och värderingar. 

  Västerviks Bostads AB är ett gott föredöme där engagerade medarbetare sätter kunden i centrum och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

  Sven-Åke Lindberg, VD

  – Det känns fantastiskt att få ett erkännande för vår målmedvetna resa i kundorienterad verksamhetsutveckling! Vår inställning med stort engagemang och ”Service från hjärtat” genomsyrar Bostadsbolaget och hjälper oss att skapa nöjda kunder och medarbetare. Vi har lyckats sprida ett aktivt hållbarhetsarbete i hela organisationen och känner att vi verkligen bidrar till att skapa en hållbar tillväxt i kommunen, säger Sven-Åke Lindberg, VD på Västerviks Bostads AB.

  Västerviks Bostads AB bidrar aktivt till samhällsnytta för ägaren Västerviks kommun. Bostadsbolaget förvaltar och utvecklar kommunens verksamhetslokaler (skolor, förvaltningsbyggnader, fritidsanläggningar mm) liksom egna bostäder och lokaler. Deras drygt 150 anställda ansvarar totalt för 250 000 m2 lokalyta och 3 268 lägenheter. 

  Läs mer på bostadsbolaget.vastervik.se

  Utmärkelsen Svenskt Kvalitet lyfter fram förebilder

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

  Domarkommittén består av:

  • Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  • Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  • Dag Kroslid, Managing Director, NorDan AB, Chief Operating Officer, NorDan Gruppen AS
  • Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet