Rådgivning

Utifrån din unika frågeställning och din verksamhets unika behov erbjuds råd och kunskap vilka konkret bidrar till verksamhetens utveckling mot hållbar framgång. Rådgivning kan vara ledningsseminarier, rådgivningssamtal, kurser, eller stöd utifrån olika självskattningsprodukter såsom SIQ Framgångsinsikt, SIQ Kontrast, SIQ Management Index eller SIQ Kvalitetskulturindex, för att nämna några. Rådgivning ges gärna på plats hos dig, om möjligt.