Kvalitetsmodell

SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen bidrar till en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad både från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken. Modellen bygger på den svenska företagskulturen. Du kan ladda ner den utan kostnad både på svenska och engelska.