Kvalitetsmodeller

SIQ erbjuder två kvalitetsmodeller. Grundpelaren för allt vårt arbete är SIQ Managementmodell som är utvecklad från både forskning och praktisk tillämpning, erbjuds kostnadsfritt på både svenska och engelska och uppdateras varje år. För dig som är verksam i ett internationellt sammanhang kan EFQM Model vara ett alternativ.

SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen bidrar till en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad både från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken. Modellen bygger på den svenska företagskulturen. Ni kan ladda ner den utan kostnad både på svenska och engelska.

EFQM Model

EFQM Model är en modell som används i flera länder. Den gör det möjligt för er att uppnå framgång genom att mäta vart ni är på väg, hjälpa till att förstå vilka luckor ni har och visa tillgängliga lösningar. Syftet är att utvecklas och avsevärt förbättra organisationens resultat.

EFQM står för European Foundation for Quality Management. Det är en ideell medlemsstiftelse i Bryssel som grundades 1989 för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Lär dig mer om modellerna

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.