SIQ Alumni

SIQ Alumni är en mötes- och utvecklingsplattform för tidigare examinatorer för att tillsammans öka kunskapen och hantverket kring SIQ Managementmodell och Hållbar Framgång.

Hur går det på hemmaplan efter avslutat examinatoruppdrag? Vad kan du dela med dig av till andra, och vad skulle du vilja fråga andra om i samma situation som dig själv? Fortsätt bygg vidare på din kompetens, bli inspirerad av varandra och bidra till hållbar framgång i din egna och andras verksamheter.

Plattformen består av två delar:

SIQ Alumni Bas – alla examinatorer genom tiderna. Här ingår en träff per år utan kostnad med diplomutdelning till årets examinatorer, en kort uppdatering på senaste nytt samt exempel från framgångsrika verksamheter.

SIQ Alumni Pro – fortsatt utbyte och kompetenspåbyggnad med riktade kurser, temamöten och utvecklingsprogram samt fördjupad inblick i goda exempel, särskilt framtagna för examinatorer. Deltagarna har även rabatt på det öppna kursutbudet. Antalet deltagare är begränsat.

Att delta i SIQ Alumni är ett sätt:

  • Att utveckla dig själv
  • Att få förnyad kunskap och förståelse om Quality 5.0 samt SIQ Managementmodell
  • Att studera goda exempel
  • Att utbyta erfarenheter och vara bättre rustad för arbetet i den egna verksamheten

Genomlysningsuppdrag

Vid intresse kan deltagare i SIQ Alumni erbjudas uppdrag inom ramen för SIQs utvärderingsverksamhet.

Kostnad

Efter avslutat examinatoruppdrag ingår du per automatik i SIQ Alumni Bas. Riktade kurser, temamöten och utvecklingsprogram inom SIQ Alumni Pro kommer erbjudas mot en avgift.

Anmäl dig nu!