Enkäter & utvärderingar

Flera av våra forskningsprojekt har lett fram till lättillgängliga verktyg som kan hjälpa er med kvalitetsutvecklingen. Vi tipsar gärna om vad vad just er verksamhet skulle ha mest nytta av. Vill ni ha rådgivning hur ni ska arbeta vidare med resultaten av mätningarna hjälper vi också till.

SIQ Kontrast

SIQ Kontrast ger organisationen en bild av verksamhetens samlade förmåga och förutsättningar att leda mot hållbar framgång. Genom insikter och feedback från mätningen ökar samsynen kring verksamhetens nuläge vilket stärker såväl snabbrörlighet som förändringsförmåga.

SIQ Kvalitetskulturindex

En stark kvalitetskultur innebär att ledare och medarbetare har en god förmåga att agera och ta välgrundade beslut i vardagens olika situationer. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer och de beteenden ni föredrar, kan ni som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen. SIQ Kvalitetskulturindex ger dessutom ledare och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden.

SIQ Framgångsinsikt

SIQ Framgångsinsikt är ett enkelt men effektivt sätt för er att spegla er i de framgångsfaktorer som kännetecknar framgångsrika organisationer. Var står verksamheten idag och vad behöver ni främst fokusera för att nå era mål? Ni riggar enkäten självständigt med valfri grupp inom er organisation.

SIQ Management Index

SIQ Management Index indikerar nuläget i er verksamhet i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Det handlar om ledarnas perspektiv på verksamhetens nuläge och potential. I en efterföljande workshop får ledningsgruppen möjlighet att reflektera och tillsammans inrikta arbetet baserat på fakta. Syftet är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden.

Tusenmiljarder.se

På bara några minuter kan ni testa vilka kostnader ni ungefär har för kvalitetsbrister inom er verksamhet. På tusenmiljarder.se får ni snabbt en uppfattning om förbättringspotentialen!


Mikael Lindström

Utvärderingar och innovationer
073-837 61 00
mikael.lindstrom@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.