Förbättringsverktyg

Flera av våra forskningsprojekt har lett fram till lättillgängliga verktyg som kan hjälpa er i förbättringsarbetet. Även om man tagit beslut på att arbeta systematiskt med sitt kvalitetsarbete kan det vara svårt att veta var man ska börja och vad som skulle ge mest effekt. SIQs förbättringsverktyg finns då till hjälp.

SIQ Förbättringsverktyg – så hör de ihop.

SIQ Kontrast

SIQ Kontrast är mätningen som ger organisationen en bild av verksamhetens samlade förmåga och förutsättningar att leda mot hållbar framgång. Genom insikter och feedback från mätningen ökar samsynen av verksamhetens nuläge vilket stärker snabbrörligheten och förändringsförmågan framåt.

SIQ Kvalitetskulturindex

En stark kvalitetskultur innebär att ledare och medarbetare har en god förmåga att agera och ta välgrundade beslut i vardagens olika situationer. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer och de beteenden ni föredrar, kan ni som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen. SIQ Kvalitetskulturindex ger också ledare och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden.

SIQ Framgångsinsikt

SIQ Framgångsinsikt är ett enkelt verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Här prickar alla medarbetare in organisationens läge inom de fem framgångsområdena som ni sedan rangordnar och utvecklar tillsammans. Var står verksamheten idag och vad behöver ni främst fokusera på för att nå målen? 

SIQ Management Index

SIQ Management Index mäter ledarnas perspektiv på verksamhetens nuläge och potential i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika verksamheter. I en efterföljande workshop får ledningsgruppen möjlighet att reflektera och tillsammans inrikta arbetet baserat på fakta. Syftet med mätningen är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden.

Tusenmiljarder.se

På bara några minuter kan du testa vilka eventuella kostnader ni har för kvalitetsbrister inom er verksamhet. På tusenmiljarder.se får ni snabbt en uppfattning om förbättringspotentialen!