Utmärkelse

När ni utvärderar er verksamhet för Utmärkelsen Svensk Kvalitet går ett väl sammansatt team igenom hur just er arbetsplats arbetar med kulturen, strukturen och systematiken i ert kvalitetsarbete. Ni får en gedigen återföringsrapport till grund för ert eget fortsatta förbättringsarbete.