Avgifter & medlemskap

SIQs medlemskap vänder sig till företag och organisationer. Innehållet i medlemskapet och serviceavgiften är kopplad till antal medarbetare i verksamheten.

Se vad som ingår i ett medlemskap 2023/2024

1-50 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

 

 

Rabatterat:

50% rabatt på SIQ Akademis  utbildningar.


Pris per år 15000 SEK
51-150 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

 

Rabatterat:

50% rabatt på SIQ Akademis  utbildningar.


Pris per år 40000 SEK
151-500 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Valfri SIQ utbildning 1 plats/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår en av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Pris per år 60000 SEK
501-1000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Valfri SIQ utbildning 2 platser/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår en av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för 2 arbetsplatser med <150 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på Kundindex med SKI beroende på antalet deltagare

10-25% rabatt på SIQ Akademis utbildningar.

 


Pris per år 90000 SEK
1001-10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Valfri SIQ utbildning 3 platser/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår två av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för två arbetsplatser med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för två arbetsplatser med <200

deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på Kundindex med SKI beroende på antalet deltagare

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Pris per år 130000 SEK
Mer än 10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Valfri SIQ utbildning 4 platser/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår två av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för två arbetsplatser med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för två arbetsplatser med <200 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Kundindex med SKI med <200 deltagare

Rabatterat:

10-25% rabatt på Kundindex med SKI med <200 deltagare

10-25% rabatt på SIQ Akademis utbildningar.


Pris per år 190000 SEK

Den årliga serviceavgiften är avdragsgill och beslutas av årsmötet. Medverkan i Excellence Center förutsätter SIQ medlemskap och avtalas separat.

Provmedlem

Inte mogen att bli medlem ännu? Med provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Gäller max tre månader, utan avgift.

Kontakta oss på SIQ för mer information.