Avgifter & medlemskap

SIQs medlemskap vänder sig till företag och organisationer. Innehållet i medlemskapet och serviceavgiften är kopplad till antal medarbetare i verksamheten.

Se vad som ingår i ett medlemskap 2022/2023

1-20 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 1 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Price per year 9000 SEK
21-70 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 1 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Price per year 18000 SEK
71-150 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 1 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium år 1.

Dessutom ingår en av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Price per year 36000 SEK
151-500 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 2 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium år 1.

Dessutom ingår en av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Kundindex med SKI med <200 deltagare

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Price per year 58000 SEK
501-1000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 2 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium år 1.

Dessutom ingår en av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för två arbetsplatser  med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för två arbetsplatser med <200 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Kundindex med SKI med <200 deltagare

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Price per year 86000 SEK
1001-10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 3 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium år 1.

Dessutom ingår två av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för två arbetsplatser med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för två arbetsplatser med <200 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Kundindex med SKI med <200 deltagare

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Price per year 125000 SEK
Mer än 10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 4 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Ledningsseminarium år 1.

Dessutom ingår två av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för två arbetsplatser för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för två arbetsplatser med <200 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Kundindex med SKI med <200 deltagare

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis  rådgivning och utbildningar.


Price per year 181000 SEK

Seminarier, nätverksmöten och workshops riktar sig exklusivt till medlemsorganisationer.

Prisindikation för tjänsterna för icke medlemsorganisationer:

  • SIQ Ledningsseminarium, 15 tkr
  • SIQ Examinatorsutbildning, 19 tkr per person
  • SIQ Kontrast, från 25 tkr
  • SIQ Kvalitetskulturindex, från 25 tkr
  • SIQ Kundindex med SKI, 60 tkr
  • SIQ Management Index, 60 tkr

Den årliga serviceavgiften är avdragsgill och beslutas av årsmötet. Medverkan i Excellence Center förutsätter SIQ medlemskap och avtalas separat.

Provmedlem

Inte mogen att bli medlem ännu? Med provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Gäller max tre månader, utan avgift.

Kontakta oss på SIQ för mer information.


Vi vill ha en hävstång i vårt utvecklingsarbete och ett gemensamt ramverk att arbeta utifrån. SIQ bidrar till detta med bra modeller som skapar en gemensam förståelse, framförallt i ledningsgruppen, kring våra förbättringsområden. Nätverket som SIQ erbjuder bidrar till att höja blicken och lära av hur andra branscher och organisationer arbetar.

Beata Kollberg, Utvecklingschef, Lejonfastigheter AB

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.