Forskningsnätverket Excellence Center

Excellence Center är ett forskningsnätverk utformat som ett fördjupat SIQ-medlemskap. De företag och organisationer som ingår medverkar i – eller har tidigare medverkat i – specifika forskningsprojekt. Syftet är även att få insikter och erfarenheter från genomförda forskningsprojekt som andra har drivit.

SIQ erbjuder en fördjupad samverkan för organisationer som ligger i framkant inom kvalitets- och ledarskapsutveckling. Samarbetet sker främst inom grupperingen och i strategiskt partnerskap Swedish Quality Management Academy (SQMA), den samlade spetskompetensen inom kvalitetsforskningsområdet i Sverige. Årligen samlar SIQ Excellence Center-medlemmarna och och forskarna från SQMA för att planera och prioritera bland kommande forskningsinitiativ.

Pågående projekt

  • Just nu pågår projektet ”Organisationskulturindex”. SIQ utvecklar nu anpassade mätningar av organisationskulturen genom att utgå från de värderingar som är specifika för just er verksamhet. I projektsamverkan utvecklar vi ett anpassat mätverktyg med ett frågebatteri som kan återanvändas i er organisation för att stärka kulturen.
  • Just nu pågår projektet ”Processledningsindex”. Verksamheters omgivning och krav förändras i allt högre takt vilket utmanar det traditionella ledningsarbetet. En ökande komplexitet och tempo gör att många verksamheter ställer om till principstyrning, nätverkande och frihet under ansvar. Samtidigt ökar kraven på kontroll på grund av legala krav och ökad globalisering. Så hur kan organisationen utveckla sin förmåga att leda och styra förändringsdrivna processer?

De senaste genomförda projekten med Excellence Center:

  • Förändringsdriven processledning
  • Att utveckla kvalitetskulturen
  • Att organisera för kvalitetsutveckling
  • Management Index
  • Upphandling i äldreomsorg
  • Målstyrning
  • Hållbar verksamhetsutveckling

Anders Fundin

Forskningsledare
0730-32 99 44
anders.fundin@siq.se