Forskningsnätverket Excellence Center

Excellence Center är ett forskningsnätverk utformat som ett fördjupat SIQ-medlemskap. De företag och organisationer som ingår medverkar i – eller har tidigare medverkat i – specifika forskningsprojekt. Syftet är även att få insikter och erfarenheter från genomförda forskningsprojekt som andra har drivit.

SIQ erbjuder en fördjupad samverkan för organisationer som ligger i framkant inom kvalitets- och ledarskapsutveckling. Samarbetet sker främst inom grupperingen och i strategiskt partnerskap Swedish Quality Management Academy (SQMA), den samlade spetskompetensen inom kvalitetsforskningsområdet i Sverige. Årligen samlar SIQ Excellence Center-medlemmarna och och forskarna från SQMA för att planera och prioritera bland kommande forskningsinitiativ.

Pågående projekt

  • Just nu pågår projektet ”Förändringsdriven processledning”. Det syftar till att ta fram kunskap och beslutsstöd som hjälper organisationer att behovsanpassa sin processledning, dvs utifrån krav och behov avgöra t ex hur stabil/flexibel, central/decentraliserad, detaljstyrd/principstyrd, dokumenterad/odokumenterad etc en given process bör vara. För mer info, kontakta Anders Fundin.

De senaste genomförda projekten med Excellence Center:

  • Att utveckla kvalitetskulturen
  • Att organisera för kvalitetsutveckling
  • Management Index
  • Upphandling i äldreomsorg
  • Målstyrning
  • Hållbar verksamhetsutveckling

Anders Fundin

Forskningsledare
0730-32 99 44
anders.fundin@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.