Tjänster som ingår

Som medlem i SIQ får er verksamhet tillgång till en rad forskningsbeprövade tjänster som ger ny kunskap och energi mot en mer framgångsrik verksamhet. Innehållet i medlemskapet och serviceavgiften är kopplad till antal medarbetare i verksamheten.

Nätverksmöten, seminarier och workshops

Kontinuerlig kompetensutveckling för såväl ledare som medarbetare på våra kostnadsfria och exklusiva möten med och mellan våra medlemmar. Dessa tillfällen ger insikter i framgångsfaktorer och olika verksamheters interna arbetssätt som inte erbjuds på andra sätt. SIQs medlemmar är allt från enmansbolag till verksamheter med många tusen anställda. Många tycker att utbytet med andra framgångsrika företag och organisationer är ett av de största medlemsvärdena.

För dig som arbetar i en medlemsorganisation och är intresserad av att delta i någon av våra kommande träffar, vänligen anmäl dig på siq@siq.se så får du en inbjudan cirka 4 veckor före utsatt datum med program och tider.

Aktuella träffar, läs mer här

Årets medlemsprogram

Höstens medlemsprogram 2022 (pdf)

Vårens medlemsprogram 2022 (pdf)

Höstens medlemsprogram 2021 (pdf)

Vårens medlemsprogram 2021 (pdf)

SIQ Akademi

SIQ Akademi erbjuder öppna kurser, specialanpassade utbildningar och rådgivning på plats för att vässa kvalitetsarbetet och ledarskapet i Sverige. Medlemmar erbjuds upp till 25 % rabatt på tjänsterna.

Läs mer

SIQ Examinatorsutbildning

1-4 platser ingår i medlemskapet per år, beroende på hur många anställda ni är i er verksamhet. Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning, som löper under en längre tid.

Läs mer om utbildningen

SIQ Kontrast

SIQ Kontrast ger organisationen en bild av verksamhetens samlade förmåga och förutsättningar att leda mot hållbar framgång. Genom insikter och feedback från mätningen ökar samsynen kring verksamhetens nuläge vilket stärker såväl snabbrörlighet som förändringsförmåga.

Läs mer

SIQ Framgångsinsikt

Ett enkelt men effektivt sätt för en verksamhet att spegla sig i de framgångsfaktorer som kännetecknar framgångsrika organisationer. Var står verksamheten idag och vad behöver vi främst fokusera för att nå våra mål? Riggas självständigt med valfri gruppering inom organisationen. 

Inom kort lanserar vi även en digital modell som blir kostnadsfri för medlemmar att använda.

Läs mer

SIQ Kvalitetskulturindex

En stark kvalitetskultur innebär att ledare och medarbetare har en god förmåga att agera och ta välgrundade beslut i vardagens olika situationer. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer samt de beteenden vi föredrar, kan vi som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen. Mätningen ger dessutom ledare och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden. Kontakta oss för att planera in detta med er och läs gärna mer.

Läs mer

SIQ Management Index

Management Index indikerar nuläget i verksamheten i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Det handlar om ledarnas perspektiv på verksamhetens nuläge och potential. Med den efterföljande reflektionen i workshopen kan ledningsgruppen tillsammans och faktabaserat inrikta förbättringsarbetet. Syftet är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden. Kontakta oss för att planera in detta med er och läs gärna mer.

Läs mer

Kundinsikt med Svenskt Kvalitetsindex

Kundmätningen ger en bild av er verksamhet och vad som driver kundnöjdhet och lojalitet med de fem drivkrafterna i Svenskt Kvalitetsindexmodellen; förväntningar, image, servicekvalitet, produktkvalitet och prisvärdhet. Efter mätningen görs en muntlig resultatgenomgång online tillsammans med SKI:s analytiker kring orsak-verkan för att åstadkomma förbättringar. Dessutom görs en jämförelse mot andra organisationer i Sverige. Kontakta oss för att planera in detta med er och läs gärna mer.

Läs mer

Forskningsprojekt

Excellence Center är en forskningssamverkan mellan medlemsorganisationer som vill utveckla ny kunskap inom ett bestämt område där ingen sitter på färdiga svar. Arbetet drivs i nära samverkan med SQMA, Swedish Quality Management Academy, en unik forskningsplattform bestående av SIQ och åtta lärosäten.

Läs mer

Att vara medlem i SIQ ger både ett omvärlds- och ett lärandeperspektiv. Att få ta del av hur framgångsrika organisationer utvecklas och att byta erfarenheter över branschgränser berikar din organisation och dina medarbetare!

Ann-Charlotte Järnström, Ekonomidirektör, VG Region

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.