Quality 5.0 Forum

Quality 5.0 handlar om förändringar i samhället där samverkan mellan offentliga institutioner, privata verksamheter och civilsamhälle är viktigare än någonsin.

Quality 5.0 Forum

Vilka är dagens utmaningar och möjligheter inom kvalitetsområdet? Quality 5.0 Forum är ett dialogforum som är öppet för alla som vill dela med sig av sina tankar om vad som bidrar till en positiv kvalitetsutveckling.

De senaste åren har det skett ett tydligt perspektivskifte i synen på kvalitet. Quality 5.0 är vår beteckning på dagens kvalitetsbegrepp. Nu handlar det inte längre om att enbart åstadkomma kundtillfredsställelse, utan även om hur företag och organisationer kan bidra till samhällsnytta.

Hållbarhet är också en fråga som numera står högt på agendan i de flesta organisationer. Det visar bland annat den senaste studien från forskningsplattformen SQMA, Swedish Quality Management Academy, där cirka 500 experter inom privat och offentlig verksamhet beskrev de främsta utmaningarna närmaste fem åren. Att nå en hållbar verksamhet i flera dimensioner rankades som en av de viktigaste ledningsutmaningarna.

Det som kännetecknar ledande organisationer är deras förmåga att knyta samman de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen till en större helhet, utan att de konkurrerar med varandra. Det är grunden till en hållbar utveckling.

För att stimulera till dialog kring aktuella kvalitetsfrågor startade vi för några år sedan Quality 5.0 Forum. Forumet är öppet för alla – forskare, experter och praktiker – att bidra med allt från längre artiklar till korta kommentarer.