Nå framgång med Quality 5.0

Vi står inför nya behov av snabbrörliga organisationer där medarbetares kompetens och engagemang utvecklas, där digitala lösningar skapar kund- och intressentnytta och där ledningskompassen är inriktad på hållbar utveckling.

Vi ser framförallt tre saker som behöver göras för att utveckla det nya ledarskapet för ökad svensk konkurrenskraft:

1. En ny ledningsmodell

Vi behöver utveckla ett ledarskap och en organisationsmodell som är snabbrörlig och adaptiv.  En organisation måste både kunna ha stabila förutsägbara processer där så behövs, samtidigt som kompetens, ständig förbättring och innovation säkerställer snabbrörligheten och organisationens utveckling. De traditionella gränserna kring en organisation utmanas och framgång kommer mer genom deltagande i ekosystem av partnerskap i de nya affärsmodellerna präglade av öppenhet och transparens.

Det nya ledarskapet är grunden i Quality 5.0.

2. Digitalisering driven av ett kund- och intressentfokus

Digitalisering betyder för stora grupper fortfarande krånglig och opålitlig teknik, inte enkelhet och närhet. Digitaliseringen måste drivas ur ett kund- eller brukarperspektiv istället för it-perspektivet. De senaste åren har transparensen ökat och konsumenter kan enkelt jämföra på nätet och utvärdera olika alternativ. Att kunna förstå och utnyttja digitaliseringen är en av vår samtids största möjligheter men digitala lösningar och satsningar på artificiell intelligens blir bara lyckosamma genom att sätta kund- och intressentnytta i fokus.

3. En kompassriktning mot hållbar utveckling

Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål lägger grunden för den omställning som berör alla. Ett stort antal vetenskapliga studier pekar på de grundläggande sambanden att engagerade medarbetare driver nöjda kunder som ger en ekonomiskt hållbar utveckling där organisationer på ett adekvat sätt kan ta sig an sina miljömässiga och sociala utmaningar.

Det är denna logik och sambandskedja som kommer att utgöra själva motorn i ledarskapet där kompassnålen står inställd på hållbar utveckling. Hållbart företagande stämmer även överens med medarbetares personliga värderingar vilket ökar engagemang och motivation.