SIQ forskningsprojekt

Ny kunskap är en viktig motor för SIQ. Under senare år har vi bland annat bedrivit forskning om organisationers främsta utmaningar under de kommande fem åren, kvalitetskultur, upphandling av äldreomsorg och en förenklad ledningmodell för mikroföretag.

Mer information

Kontakta gärna vår forskningsledare Anders Fundin om du har frågor om våra forskningsprojekt eller är intresserad av ett samarbete!


Anders Fundin

Forskningsledare
0730-32 99 44
anders.fundin@siq.se

Forskning & SQMA

A Model for Change Driven Process Management

The business environment and requirements on organizations are changing and increase complexity in a progressively high pace which challenge traditional process management. To manage the new situations, many organizations embrace networking and delegation & empowerment with purpose & principles driven management. In parallel, there are continuous external demands for more firm control from regulators and business partners.

Forskning & SQMA

SIQ Organisationskulturindex

SIQ utvecklar nu anpassade mätningar av organisationskulturen genom att utgå från de värderingar som är specifika för just er verksamhet. I projektsamverkan utvecklar vi ett anpassat mätverktyg med ett frågebatteri som kan återanvändas i er organisation för att stärka kulturen.

Forskning & SQMA

Innocities -smart och hållbar samhällsutveckling

Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras, inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter.

Forskning & SQMA

Kvalitet och partnerskap

Under flera år har SQMA och SIQ bedrivit ett forskningsprojektet där vi i en fallstudie studerat hur upphandling av äldreomsorg har kunnat förbättras genom att använda kvalitetsmodeller.

Forskning & SQMA

Förenklar SIQ Management Index kvalitetsarbetet för ledningsgrupper?

I en ny studie har ett forskningsteam bestående av Kristen M. Snyder, Henrik Eriksson och Hendry Raharjo undersökt om SIQ Management Index stödjer effektiviteten bland ledningsgrupper.

Forskning & SQMA

SIQ utvecklar ledningsmodell för mikroföretag

SIQ har beviljats cirka 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket för utveckling av en ny svensk ledningsmodell för mikroföretag – en landsbygdsatsning för ökad konkurrenskraft i Sveriges näringsliv genom digitalisering.

Forskning & SQMA

Organisationers främsta utmaningar – en studie med fem års horisont

Oavsett vilka samhällstrender som råder medför de ofta någon form av omställning eller fokusområde med varierande tidshorisont. Så vilka är de främsta utmaningar som företag och organisationer i Sverige står inför de närmaste åren?

Forskning & SQMA

Kvalitetsfunktionens roll för strategisk utveckling ger riktningen för kompetensutvecklingen

Synen på kvalitet har förändrats dramatiskt de senaste årtiondena, från kvalitetskontroll och kvalitetssäkring till att fokusera kund och förbättra verksamheten i en strategisk inriktning med fokus på hållbar utveckling. I och med att synen på och kvalitetsbegreppet i sig ändras så förändras också rollen som kvalitetschef. Det är inte givet att denna förändring går hand i hand.