Till alla inlägg

Kvalitet och partnerskap

Forskning
2021-07-07

Under flera år har SQMA och SIQ bedrivit ett forskningsprojektet där vi i en fallstudie studerat hur upphandling av äldreomsorg har kunnat förbättras genom att använda kvalitetsmodeller.

Offentliga upphandlingar har ofta fortfarande pris som utslagsgivande, trots att kvalitet numera är ett huvudkriterium vid upphandlingarna. Det finns ett stort behov av en modell med arbetssätt som verkar för en dynamisk kvalitet med ett ledarskap som driver en förbättringskultur. En möjlig sådan metod för offentliga upphandlingar är att utgå från en kvalitetsmodell som driver den kulturen.

Fallstudie om upphandling av äldreomsorg

I det här forskningsprojektet har vi i en fallstudie studerat närmare hur upphandling av äldreomsorg har kunnat förbättras genom att använda kvalitetsmodellen GUM-modellen som under projektets gång utvecklats till SIQ Managementmodell.

I projektet har ingått att utbilda alla parter i kvalitetsmodellen och genomföra workshops för att se hur ett väl fungerande partnerskap mellan kommunen och anbudsgivaren kan se ut. 

Ett partnerskap som bygger kring en kvalitetsmodell förutsätter att kommunen som gör upphandlingen själva arbetar enligt den valda strukturen, så att partnerskapet byggs in i ett redan fungerande arbetssätt. Det är viktigt att diskutera igenom vad ett partnerskap innebär och hur det ska uttryckas initialt.

Råd inför kommande offentliga upphandlingar

Givet de resultat som framkommit i forskningsprojektet, har några råd att tänka på inför kommande offentliga upphandlingar formulerats. Bland annat bör parterna tänka på följande: 

  • En röd tråd genom hela upphandlingsprocessen 
  • En diskussion kring lägst godtagbara leveransnivå, dvs vilka ”skall-krav” som ska ställas
  • Att ”jobba in” kvalitetsmodellen och inte bara addera den i upphandlingsdokumenten
  • En tidig integrering av partnerskap i upphandlingsdokumenten för att kunna arbeta i god samverkan under avtalstiden
  • Utbildning av alla berörda parter i vald kvalitetsmodell

Rapporten är skriven av Carolina Camén som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och lektor vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet och Anders Fundin som är forskningsledare på SIQ och professor vid Mälardalens universitet.