Ta del av världsledande kvalitetsforskning

Vi är ett forskningsinstitut som bedriver forskning om kvalitets- och ledarskapsfrågor, i samarbete med svenska universitet och andra verksamheter, särskilt SIQs medlemmar. Det är grunden för vår verksamhet.

Forskning

Vi är ett forskningsinstitut som bedriver forskning om kvalitets- och ledarskapsfrågor, i samarbete med svenska universitet och andra verksamheter, särskilt SIQs medlemmar. Det innebär att vi tar en aktiv del i och en ledande roll i forskningen om hur företag och organisationer når hållbar framgång. Det är grunden för vår verksamhet.

Forskning om hållbar framgång

Svenska lärosäten har en världsledande position inom kvalitetsforskning men forskningen är utspridd på olika institutioner och inte helt enkel att få grepp om. Därför startades Swedish Quality Management Academy, SQMA, på initiativ av SIQ 2012 och har sedan dess ett nära samarbete om kvalitetsforskningen i Sverige.

SIQ och SQMA har tagit fram en forskningagenda för framtidens kvalitetsutveckling, som visar inom vilka områden störst behov av forskning finns.

Behov av forskning och utveckling av ny kunskap om…


Anders Fundin

Forskningsledare
0730-32 99 44
anders.fundin@siq.se

Aktuellt om forskning

Aktuellt från SIQ