Till alla inlägg

Bostads AB Mimer tog emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet i direktsänd ceremoni

Pressmeddelande
2021-02-09

Bostads AB Mimer har nu offentligt tagit emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse. Landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, överräckte diplomet under en direktsänd ceremoni på Västerås slott.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete och därmed når hållbar framgång. Vid den direktsända ceremonin den 9 februari på Västerås slott tog Bostads AB Mimer i Västerås emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020 av Landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand.

Vid ceremonin fick deltagarna ta del av en resumé av Mimers utvecklingsresa mot hållbar framgång.

Mikael Källqvist

– Vår resa mot Utmärkelsen Svensk Kvalitet startade med insikten att för att lyckas vet vi att engagerade medarbetare, med rätt kompetens och vilja är möjliggörare för att skapa ett bra och enhetligt arbetssätt i form av processer och arbetsmetoder. Ett enhetligt sätt och bra metoder skapar nöjdare kunder, som i sin tur leder till ökad lönsamhet. För att nå hit och hålla detta över tid behöver vi vila på ett en strukturerad kvalitetsmodell och det har SIQ Managementmodell hjälpt oss med, säger Mikael Källqvist, VD på Mimer. 

Läs mer om Bostads AB Mimers kvalitetsresa.

Utmärkelsen tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras utifrån SIQ Managementmodell.

Mats Deleryd

– För att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet arbetar organisationen strukturerat med att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer och med att förbättra verksamheten och skapar innovationer, säger Mats Deleryd, vd för SIQ. Den helheten tittar vi på när vi utvärderar verksamheterna.

Se ceremonin som gick av stapeln på Västerås slott den 9 februari.

På fotot högst upp står från vänster: Mikael Lindström, ansvarig utmärkelser och innovationer SIQ, Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer, Jörgen Brokås, Kvalitetsutvecklare Bostads AB Mimer, Minoo Akhtarzand Landshövding Västmanlands län, Wiveca Ljungh, HR&Kvalitetschef Bostads AB Mimer, Mats Deleryd, VD SIQ och Jesper Brandberg, styrelseordförande Bostads AB Mimer. Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande SIQ och Anders Mellberg, ordförande i domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet, medverkade via länk.