Till alla inlägg

Bostads AB Mimer får Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2020

Pressmeddelande
2020-11-20

I år tilldelas Bostads AB Mimer i Västerås Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse. Verksamheter som visar synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete kan få utmärkelsen. Centiro och Västerviks Bostads AB får båda Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete och därmed når hållbar framgång.

Mats Deleryd
Mats Deleryd, VD SIQ

– Gemensamt för årets mottagare av utmärkelse och erkännanden är att medarbetarnas engagemang och tydliga kundfokus är viktiga faktorer bakom framgångarna, säger Mats Deleryd, vd för SIQ. De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

Bostads AB Mimer – mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020

Domarkommitténs motivering:

Bostads AB Mimer bedriver ett välstrukturerat och offensivt kvalitetsarbete som genomsyras av en tydlig kundorientering. Organisationen arbetar medvetet med mångfald och jämställdhet och uppvisar en mogen kvalitetskultur som på ett systematiskt sätt främjar medarbetarnas engagemang och kreativitet.

Bostads AB Mimer har etablerat systematiska och integrerade arbetssätt för att utveckla och förbättra värdeskapande processer där engagerade ledare och medarbetare arbetar systematiskt mot uppsatta mål. Organisationen bidrar aktivt till en hållbar utveckling, såväl inom som utanför den egna organisationen. 

Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer

– Vi är fantastiskt glada för utmärkelsen. Vi arbetar hårt och engagerat med vårt kvalitetsarbete i hela verksamheten för att i slutändan kunna ge våra hyresgäster ännu högre och jämnare kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till att det finns bra hem för Västeråsarna men också att se till att våra hyresgäster trivs och känner sig hemma i husen, på gårdarna och i stadsdelen. Det uppdraget kräver ständig förbättring och förändring och utförs effektivare och med bättre resultat genom vårt sätt att arbeta med kvalitet. Men, det arbetet går inte att genomföra utan en stark företagskultur som våra 162 fantastiska medarbetare står för, säger Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer.      

Bostads AB Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter i många av stadens bostadsområden. Med hundra år på nacken har många Västeråsare en relation till företaget och i Mimers 11 500 lägenheter bor nästan 22 000 av stadens invånare. Mimer är ett allmännyttigt bostadsföretag och ägs av Västerås stad.

Läs mer på mimer.nu

Centiro – mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020

Domarkommitténs motivering:

Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 125 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar till digitala och smarta logistiklösningar.

För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och genom självstyrande team utvecklas verksamheten och tjänsteutbudet. Kunden sätts i centrum och värde skapas genom dedikerade kundteam. Organisationen har ett flertal metoder för att snabbt och effektivt lösa kundernas behov och önskemål.

Centiro är ett gott föredöme där innovativa lösningar utvecklas genom dedikerade kundteam och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Niklas Hedin, VD Centiro

– Det är otroligt hedrande att erhålla denna utmärkelse och jag är glad att vår värdegrund och vårt sätt att arbeta hållbart med innovationskraft uppmärksammas. Det är tydligt att världen ser väldigt annorlunda ut idag – vi arbetar alltid långsiktigt med våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi är stolta över vårt fokus med en lyhörd attityd och ständig utveckling i centrum, skapar hållbara arbetssätt och en kvalitetsresa som även inspirerar andra, säger Niklas Hedin, VD på Centiro.

Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien och USA sysselsätter koncernen omkring 400 medarbetare samt har en tillväxt på 25% per år. Centiro är rankat som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser av Great Place to Work®. 

Läs mer på centiro.com

Västerviks Bostads AB – mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020

Domarkommitténs motivering:

Västerviks Bostads AB uppvisar en tydlig förståelse för hur man sätter kunden i centrum och där medarbetarna fått ett eget ansvar att ge service utifrån ett socialt perspektiv. Ledningen är engagerad och närvarande vilket leder till att medarbetarna ges ett stort delegerat ansvar.

Verksamheten uppvisar goda resultat i jämförelse med uppsatta mål och andra jämförbara verksamheter. Västerviks Bostads AB:s effektiva processarbete leder till förbättringar vilket avspeglas i resultatet av de årliga kund- och intressentenkäterna. Kunder och intressenter känner förtroende för verksamheten genom deras systematiska arbetssätt som är baserade på valda strategier och värderingar. 

Västerviks Bostads AB är ett gott föredöme där engagerade medarbetare sätter kunden i centrum och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Sven-Åke Lindberg, VD

– Det känns fantastiskt att få ett erkännande för vår målmedvetna resa i kundorienterad verksamhetsutveckling! Vår inställning med stort engagemang och ”Service från hjärtat” genomsyrar Bostadsbolaget och hjälper oss att skapa nöjda kunder och medarbetare. Vi har lyckats sprida ett aktivt hållbarhetsarbete i hela organisationen och känner att vi verkligen bidrar till att skapa en hållbar tillväxt i kommunen, säger Sven-Åke Lindberg, VD på Västerviks Bostads AB.

Västerviks Bostads AB bidrar aktivt till samhällsnytta för ägaren Västerviks kommun. Bostadsbolaget förvaltar och utvecklar kommunens verksamhetslokaler (skolor, förvaltningsbyggnader, fritidsanläggningar mm) liksom egna bostäder och lokaler. Deras drygt 150 anställda ansvarar totalt för 250 000 m2 lokalyta och 3 268 lägenheter. 

Läs mer på bostadsbolaget.vastervik.se

Utmärkelsen Svenskt Kvalitet lyfter fram förebilder

Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

Domarkommittén består av:

  • Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  • Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  • Dag Kroslid, Managing Director, NorDan AB, Chief Operating Officer, NorDan Gruppen AS
  • Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet