Nätverk

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Samverkanspartners

SIQs huvuduppgift är att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. För att växla upp och få ytterligare effekt i den viktiga uppgiften samverkar SIQ sedan en tid med att antal strategiska samverkanspartners. Möjliga partners identifieras löpande och dialog förs så rätt samverkansområden kan hittas.

Internationella samarbetspartners

Nationella samarbetspartners