Utbildningar

Att leda och utveckla med SIQ Managementmodell

Vill du nå förbättrade resultat? SIQ Managementmodell ger dig en checklista på framgångsfaktorer och hur du kan leda för att verksamheten ska bli mer framgångsrik! Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. Kursen kan även ges internt i din verksamhet.

Du lär dig:

  • De generella framgångsfaktorerna för alla typer av verksamheter och hur man arbetar med dem
  • Hur du kan leda för att verksamheten ska bli mer framgångsrik
  • Perspektiv som säkerställer organisationens nuvarande stabilitet och samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga för snabba omställningar

Kommande tillfällen

Kurstillfälle internt i din egen verksamhet med SIQ

Memberprice: Offereras kr

Price: Offereras kr

Heldag med kursledare på distans våren 2023 med SIQ

Wednesday 22 March
09:00 – 16:00

Wednesday 7 December
09:00 – 16:00

Memberprice: 4900 kr

Price: 6500 kr

Självstudier på webben.

Sunday 1 January

Sunday 31 December

Memberprice: 1995 vid anmälan före sista januari 2023 kr

Price: 2995 vid anmälan före sista januari 2023 kr

SIQ Managementmodell ger den verksamhetsstruktur och förbättringssystematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal.

För att kunna hantera och leda organisationer i en snabbt föränderlig värld behövs en ledningsmodell som både säkerställer organisationens nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling. SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld.

Leda med SIQ Managementmodell – workshop – 1 dag

Leda med SIQ Managementmodell vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat som offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring de framgångsfaktorer som driver förbättrade resultat och hur du kan arbeta för att nå hållbar framgång.

Utbildningen består av såväl teoretiska som praktiska moment där deltagarna får lära sig och träna utifrån sin egen verksamhet. Kursen ges återkommande med små grupper, för att möjliggöra mycket samtal och egna reflektioner. Kursen kan även ges internt i din verksamhet.

Grundutbildning i SIQ Managementmodell genomförs av vår samverkanspartner Stratvise, särskilt kurstillfälle internt ges av SIQ till dig i ledningsgrupp.

I kursavgiften ingår

Ett exemplar av SIQ Managementmodell och Handbok till SIQ Managementmodell, samt ett exemplar och en genomgång av SIQ Framgångsinsikt, ett kraftfullt verktyg för att få en givande dialog och beslutsunderlag för det vidare förbättringsarbetet i din organisation, ingår i kursavgiften.

Har du frågor om SIQ Managementmodell eller denna kurs, är du varmt välkommen att höra av dig till oss vid SIQ, siq@siq.se.

Kursdeltagare maj 2021 - Vad upplevde du som mest positivt? Duktig och engagerad kursledare! Med liten grupp blev det väldigt lyxigt och stora möjligheter till dialog och frågor. Mycket positivt också med konkreta verktyg att börja arbeta med.

Kursledare certifierad av SIQ

Anders Olin

Anders Olin arbetar som konsult, rådgivare och kursledare. Han hjälper företag och organisationer med verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor, dvs att bli bättre på att tillfredsställa sina kunder och att arbeta mer effektivt. Anders har en bakgrund som VD. Han har även haft andra chefsroller och vet hur stimulerande det är att jobba med systematiskt kvalitetsarbete, men också hur svårt det kan vara. Han har konkret erfarenhet av SIQ Managementmodell i rollen som examinator och tycker att modellen har utvecklats på ett mycket positivt sätt i den nya versionen (Version 2020:01).

Kursledare certifierad av SIQ

Gunnar Lindebo

Gunnar Lindebo har som managementkonsult en lång och bred erfarenhet att arbeta med organisationers verksamhetsutveckling. Genom sitt arbete kan han verifiera betydelsen av strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete för att nå långsiktigt hållbara resultat. Som konsult analyserar, stödjer och ger rådgivning till ledare och medarbetare i process- och förbättringsarbete. Gunnar har också en lång egen erfarenhet som chef och ledare i svenskt och internationellt näringsliv och därmed väl förtrogen med utmaningarna och möjligheterna i organisationers utvecklingsarbete. Gunnar är senior partner i konsultnätverket Stratvise och examinator för SIQ.

Kursledare certifierad av SIQ

Lilian Klasson

Lilian Klasson, som under hela sitt yrkesliv sett struktur, kultur och systematiskt arbetssätt som framgångsfaktorer, både som ledare i privat och offentlig sektor och som managementkonsult.
Hon stöttar och ger råd till ledare i verksamhetsförändring. Hon har lång erfarenhet från SIQs examinatorsutbildningar, samt bl. a. som kursledare i verksamhetsstyrning på IHM Business School. Hon kommer från Stratvise, ett konsultnätverk som sedan länge är medlemmar i SIQs intressentförening och som tagit position för att bidra till ökat kvalitetstänkande i samhället.

Anne-Charlotte Holmgren

Senior Management Consultant

Anne-Charlotte Holmgren leder, coachar, ger råd, utbildar och ger kunskap till ledare på alla nivåer för verksamheter att nå Hållbar Framgång. Hon har själv lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i flera olika branscher. Ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, LEAN och organisationspsykologi.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.