Utbildningar

Hur fungerar SIQ Framgångsinsikt och SIQ Kontrast?

Baserat på forskning och praktisk tillämpning har SIQ definierat fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande företag och organisationer. Med en självskattning samt följande medarbetardialog kan ni få helhetsperspektiv och prioritera era viktigaste förbättringsaktiviteter. SIQ Framgångsinsikt är ett dialogmaterial runt er kvalitetskultur där medarbetare tillsammans diskuterar verksamhetens framgångsfaktorer. SIQ Kontrast är ett analysverktyg där ni med självskattning bedömer er struktur, dvs arbetssätt och resultat.

Du lär dig:

  • De fem framgångsfaktorerna för hållbar framgång
  • Hur du använder SIQ Framgångsinsikt för insikt, dialog och prioritering
  • Under ett fysiskt eller digitalt möte går ni igenom resultaten. Vad är ni bra på och vad behöver ni förbättra? Finns det något område där ni alla är överens och annat där åsikterna skiljer sig åt? Vad kan det bero på?
  • Gör en rangordning över de aktiviteter ni behöver ta tag i för att vidareutveckla er verksamhet.
  • Med jämna mellanrum gör ni en ny bedömning/dialog och ser att ni rör er åt rätt håll.

Kommande tillfällen

Distansutbildning - hur sker förbättringsarbetet utifrån SIQ Framgångsinsikt och SIQ Kontrast?

Tanken med att definiera framgångsfaktorerna är att när man väljer väg eller väljer mellan olika arbetssätt ska man kunna reflektera utifrån dem och få stöd i sitt vägval. Kanske är det så att er verksamhet också skulle kunna bli mer framgångsrik genom att fler av arbetssätten och er kultur kännetecknas av dessa framgångsfaktorer.

Framgångskort

SIQ Framgångsinsikt – ett verktyg för självutvärdering och prioritering av aktiviteter

SIQ Framgångsinsikt är framförallt ett verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Här prickar ni in organisationens läge mellan ytterligheterna genom en siffra 1 till 5.

  • Vad tycker vi att vi är bra på?
  • Vad tycker vi att vi är dåliga på?
  • Var har vi olika uppfattning?
  • Vad vill vi kännetecknas av och varför?
  • Vad är viktigt för oss att förbättra?

Analysera och vidareutveckla

I sammanställningen summeras skattningen av er verksamhet. När ni gör övningen i grupp så sammanställs resultatet för gemensam reflektion kring ert samlade resultat.

Anders Fundin

Forskningsledare

Anders Fundin är professor vid Mälardalens Universitet med erfarenhet från samproducerande forskning med offentlig och privat sektor. Han är civilingenjör från Linköpings universitet och Teknologie doktor från Chalmers med erfarenhet från globala ledande roller inom bland annat Volvo Group och Bombardier.