Organisation

SIQ finns representerad i alla delar av samhället tack vare vårt unika nätverk av forskare, företagare, lärare, kvalitetschefer, examinatorer, studenter, börsbolag, myndigheter och alla andra organisationer som i sitt dagliga arbete utvecklar sina verksamheter med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och ett kundfokuserat förhållningssätt.

SIQ styrelse

SIQs styrelse som både består av ledamöter och suppleanter är utsedda av Intressentföreningen och av staten genom Tillväxtverket.

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande
SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

Göran Lundwall

Styrelseledamot

Lena Båvegård

Ordförande i medlemsstyrelsen, Sr VP Global Functions
Mycronic AB

Göran Henriks

Utvecklingsdirektör
Qulturum

Helena Thunander Holmstedt

Ekonomidirektör
Försvarsmakten

Staffan Isling

Verkställande direktör
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Jacob Lund

Kommunikations-direktör
AstraZeneca Plc

Anders Söderholm

Generaldirektör
Universitetskansler-ämbetet

Koncern

Svenskt Kvalitetsindex logotype

Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group

SIQ äger EPSI Rating Group som mäter, analyserar och ger råd kring kundupplevelser inom privat och offentlig sektor i Europa. Verksamheten har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm och har mätt kundupplevd kvalitet inom ett flertal branscher sedan 1989. I Sverige heter verksamheten Svenskt Kvalitetsindex. Idag finns EPSI-gruppen förutom i Sverige även i Finland, Danmark, Norge och Storbritannien. På årsbasis genomför EPSI och SKI närmare 500 000 intressentintervjuer inom ett 20-tal branscher.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.