Enkäter & utvärderingar

Kundinsikt med Svenskt Kvalitetsindex

Kundmätningen ger en bild av er verksamhet och vad som driver kundnöjdhet och lojalitet med de fem drivkrafterna i Svenskt Kvalitetsindexmodellen; förväntningar, image, servicekvalitet, produktkvalitet och prisvärdhet. Efter mätningen görs en muntlig resultatgenomgång online tillsammans med SKI:s analytiker kring orsak-verkan för att åstadkomma förbättringar. Dessutom görs en jämförelse mot andra organisationer i Sverige.

Kundstudien ger er:

  • Ett oberoende nöjdkund-index (NKI) och rekommendationsgrad (NPS)
  • Drivkrafter, styrkor och förbättringsområden
  • Jämförelsedata: branscher och länder
  • Integrering med studier av kund- och medarbetarnöjdhet
  • Fördjupning genom strategisk rådgivning kring kundorientering, kvalitetsutveckling och förändringsarbete

Kommande tillfällen

No occasions are planned at the moment. Contact us for more information.

Underlag för utveckling

Svenskt Kvalitetsindex kundstudier är resultatet av 30 års arbete av framstående forskare, statistiker, beteendevetare och hundratals undersökningar i en mängd olika branscher. Idag levereras marknadens kanske mest heltäckande kundstudie som omfattar allt det ni behöver för att få mer nöjda kunder och hitta möjligheter till förbättringar i er egen organisation. Jämförbara index, drivkrafter för just era kunder och rekommendationsgrad (NPS) är några exempel på fakta ni får tillgång till genom studien.

Vägen till bättre kundupplevelser

Genom Svenskt Kvalitetsindex kundundersökningar synliggörs vad som gör era kunder nöjda och lojala. Varje verksamhet bör dra nytta av kundens erfarenheter och få förståelse för hur kunder agerar som konsumenter. För det som gör kunderna nöjda, eller möjligtvis mindre nöjda, är en bra utgångspunkt i ett affärsstrategiskt arbete framåt. Utifrån detta får ni er råd till konkreta åtgärder som stärker kundupplevelsen.

Fyra steg till ökad insikt

  1. Som grund för undersökningen ligger den statistiskt beprövade SKI-modellen. Tillsammans med er projektledare på Svenskt Kvalitetsindex kan ni komplettera frågeställningarna för att fånga upp andra relevanta områden i ert kundarbete.
  2. När undersökningen är genomförd får ni en omfattande rapport som bland annat innehåller drivkrafterna för just era kunder, återköpsgrad och rekommendationsgrad. Ni har alltid möjlighet att komplettera med varumärkes-, kännedoms- och attitydundersökningar.
  3. Er projektledare från Svenskt Kvalitetsindex går igenom de viktigaste slutsatserna i en presentation på plats hos er. Fokus ligger på – om vi inte kommer överens om något annat – era konkreta utvecklingsområden i ert kundarbete.
  4. Ni får möjlighet till ytterligare fördjupning genom workshops med förslag på konkreta åtgärder för att stärka kundupplevelsen.

Kostnad

SIQs medlemmar med fler är 150 anställda kan använda göra en kundmätning kostnadsfritt vartannat år med 200 kunder som en del av sitt medlemskap. Om er verksamhet inte är medlemmar i SIQ skickar vi gärna en offert på en genomgång hos er.

Svenskt Kvalitetsindex är ett dotterbolag till SIQ och tjänsten finns med här eftersom den ingår i SIQs medlemskap.


SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Kundtjänst och administration
031-723 17 00
siq@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.