Category Archive: Nyhet

 1. Västerviks Bostads AB tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  Leave a Comment

  Det prestigefyllda priset delas ut till verksamheter som visar synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen Svensk Kvalitet har delats ut sedan 1992 till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

  – Jag känner mig oerhört glad och stolt idag! Under drygt 20 år har vi arbetat engagerat med vårt kvalitetsarbete, för att de som hyr av oss ska trivas och känna trygghet. Hela tiden har ledningsvisionen varit ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Nyckeln till vår framgång är motiverade medarbetare som utför sina uppgifter med ansvar och självförtroende. Som visar engagemang att vilja göra det lilla extra för våra kunder och som känner arbetsglädje när de går till jobbet. Vi visar bestående höga resultat i verksamheten, för kommunen och för Västerviksborna. Att Västerviks Bostads AB utses till föredöme och erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång känns fantastiskt för mig, säger Sven-Åke Lindberg, VD på Västerviks Bostads AB.

  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

  Domarkommitténs motivering:

  ” Västerviks Bostads AB uppvisar en stor kvalitetsmognad med ett tydligt kundfokus. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Cheferna leder företaget utifrån värdegrunden ”Allas delaktighet” och ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Verksamheten uppvisar beständiga höga resultat över tid som är relaterade till systematiska arbetssätt. 

  Västervik Bostad AB har en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten, och företaget tillämpar arbetssätt som involverar medarbetare, kunder och intressenter för att förbättra verksamheten och skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Med få beslutsnivåer och korta beslutsvägar möjliggörs en hållbar utveckling och ett hållbart resultat utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

  Västervik Bostads AB är en stark förebild för den kultur, struktur och den systematik som skapar förutsättningar för hållbar utveckling över tid. Genom sin engagerade ledning och sina involverade medarbetare samt genom ett förtjänstfullt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling är de en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022″ 

  bostadsbolaget.vastervik.se

  Utmärkelsen för Svensk Kvalitet

 2. Att prata energifrågor har i år blivit lika naturligt som att prata väder

  Leave a Comment

  Kundengagemanget har i samband med elkrisen ökat, men hur hanterar egentligen branschen det? Vi kommer också att prata om kundernas syn på energibranschen när det gäller hållbarhet – och på vilket sätt detta hör ihop.

  MEDVERKANDE:
  Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex
  Lovisa Svensson, projektledare Svenskt Kvalitetsindex
  Moderator: Mikael Lindström, Institutet för kvalitetsutveckling

  Vi sänder digitalt den 29 november klockan 08.30 -9.15 (inklusive frågestund). Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. VÄLKOMMEN!

  Länk för att kunna delta
  Click here to join the meeting

 3. Tre vinnare prisades i Quality Innovation Award 2022

  Leave a Comment

  Den 8 december delades det svenska priset ut för Quality Innovation Award på Lindholmen Science Park. De svenska pristagarna i år blev medicinteknikbolaget Dermacut AB, byggbolaget Skanska Sverige AB och musikinstrumenttillverkaren Funki AB. Tävligen är nu avklarad i Sverige men fortsätter internationellt.

  – Innovation och utveckling är central för vår fortsatta konkurrenskraft. Det är också roligt att se så många innovationer gått så bra internationellt, säger Berit Lindholm, VD för Institutet för kvalitetsutveckling.

  Innovationerna som har vunnit Quality Innovation Award 2022, Sverige är:

  Läs mer om årets vinnare.

 4. Hållbarhet – vad tycker kunderna egentligen?

  Leave a Comment

  Institutet för Kvalitetsutveckling och Svenskt Kvalitetsindex har en lång forskningsbakgrund på hållbarhet och kan idag mäta kundupplevelsen genom ett nylanserat hållbarhetsindex.

  Hållbarhet – vad tycker kunderna egentligen?

  MEDVERKANDE:
  Love Westin, analyschef, Svenskt Kvalitetsindex
  Karolina Kamra Kregert, analytiker, Svenskt Kvalitetsindex
  Moderator: Mikael Lindström, Institutet för kvalitetsutveckling

  Vi sänder digitalt den 21 oktober kl. 08.15 – 09.00 (inklusive frågestund). Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. VÄLKOMMEN!

  Länk för att kunna delta:
  Click here to join the meeting

 5. Välkommen att söka till Quality Innovation Award

  Leave a Comment

  Med innovation menar vi en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, samhället och/eller välfärden. Innovationer behöver inte bara handla om produkter och tjänster utan även om processinnovationer som nya arbetssätt, affärsmodeller eller ledningsmodeller.

  – Quality Innovation Award är en av Sveriges äldsta innovationspriser och samlar varje år det bästa av vad Sverige har att erbjuda i innovationsväg. Det är enkelt att söka, det enda vi kräver är en ifylld A4-sida. De svenska vinnarna skickas sedan vidare till den internationella tävlingen där över 20 deltagande länder samlas. Vi har många exempel på där våra innovationer tagit sig hela vägen till den internationella galan, säger Mikael Lindström, ansvarig för utvärderingar och innovationer på SIQ.

  Läs mer om utmärkelsen och hur man skickar in sina innovationer

  Välkommen med din ansökan!

 6. Bra samtal i Almedalen

  Leave a Comment

  Exempel på frågor vi ställde oss var; Hur nås hållbar framgång i olika verksamheter? Hur ser ett hållbart arbetsliv ut efter pandemin? Hur mäter man hållbarhet ur kundernas perspektiv?

  Stort tack för alla som var med oss under dessa dagar! Det blev flera matnyttiga och givande diskussioner med inbjuda gäster och frågor från besökare.

 7. SIQs forskning med Linköpings universitet startskottet för ny kurs i förändringsdriven processledning

  Leave a Comment

  Förändringsdriven processledning har identifierats som ett prioriterat område av privat och offentlig sektor tillsammans med SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, men är förhållandevis outforskat.

  –  Att förändringsdriven processledning har identifierats som en viktig framgångsfaktor inom både privat och offentlig sektor gör att det är viktigt att fortsätta utforska området. Nästa steg är att driva forskningen vidare tillsammans med våra medlemmar, forskningsnätverk och övriga samarbetspartners, säger Anders Fundin, forskningsledare på SIQ.

  Intresset för den här typen av forskning är stort runtom i världen. Resultatet från forskningen som bedrivits inom förändringsdriven processledning i SIQs regi, och som ligger till grund för den nya doktorandkursen, kommer att presenteras av SIQ och Linköpings universitet på den årliga konferensen EUROMA i Berlin.

  –  Tanken är att bidra med ny kunskap om processledning i förhållande till det föränderliga samhälle vi lever i med utmaningen att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med den nya forskningen vill vi därför förstärka förmågan att leda och styra verksamheter mot hållbar framgång med behov av anpassningsförmåga och omställningshastighet, säger Anders.

 8. SIQ har rekryterat ny kommunikationsansvarig, välkommen Frida!

  Leave a Comment

  – Men också så mycket annat! Kommunens uppdrag är stort och komplext och jag har på så vis fått möjlighet att arbeta med olika slags arbetsuppgifter. Medborgardialog, kriskommunikation och förändringsarbete är några exempel. Som medlem i förvaltningsledningen tar jag med mig ett synsätt som visar på en god förståelse för verksamheten på en övergripande nivå, säger Frida.

  I tjänsten som kommunikationsansvarig på SIQ ingår det även att stötta Svenskt kvalitetsindex (SKI) med kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Ett uppdrag som Frida ser fram emot.

  – Jag har redan hunnit träffa båda gängen på SIQ och SKI. Nu ser jag fram emot att lära känna mina kollegor ännu mer och framförallt lära mig verksamheterna. Att jag blev intresserad av att söka tjänsten som kommunikationsansvarig just här, beror på att jag ser viktiga verksamheter som bidrar med ny kunskap till det svenska samhället. För mig är det a och o att arbeta med något jag tror på. Den känslan infinner sig här.

 9. Anders Fundin invald i IAQ – International Academy for Quality

  Leave a Comment

  IAQ grundades 1966 som en oberoende, ideell organisation för att främja kvalitetsutveckling globalt. Akademin har upp till 100 medlemmar med idag 45 länder representerade.

  Under maj är Anders inbjuden som talare på nästkommande IAQ-konferens i Anaheim, CA, USA och kommer då att lyfta fram SIQ:s kontinuerliga arbete med hållbar framgång och Quality 5.0 med både dess utmaningar och möjligheter med att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

  Läs mer om IAQ

 10. NorDan prisas för hållbar verksamhetsutveckling

  Leave a Comment

  Inköpschef Helena Sjölin, kvalitets- och hållbarhetschef Jörgen Olsson och VD Dag Kroslid representerade NorDan AB och mottog diplomet av Mikael Lindström, Ansvarig Utmärkelser och Innovationer, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. NorDan AB:s styrelse deltog i ceremonin och koncernchef Tore Rasmussen höll tal där han gratulerade hela NorDan AB och informerade om den mycket fina utvecklingen inom NorDan Gruppen.
  NorDans VD Dag Kroslid är mycket glad över utmärkelsen.

  Jag är framför allt glad över denna utmärkelse då den ger oss som företag ett stort erkännande för att vi är ett av de bästa företagen inom kvalitetsledning och hållbarhet i Sverige. Att starta 2022 med ett så fint erkännande, kan vi alla vara stolta över. För det är vi tillsammans som utvecklat företaget NorDan AB till vad det är idag, säger Dag Kroslid, VD NorDan AB.

  Läs mer här

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.