Utvärdera & förbättra

Alla typer av verksamheter har nytta och glädje av våra utvärderingsverktyg och kan delta i våra utmärkelser. Ni får återkoppling på er ledning, styrning och utveckling genom att genomföra en utvärdering eller delta i en nationell kvalitetsutmärkelse.

Mer information

Vi erbjuder en handfull utvärderingsverktyg och sss som alla bygger på gedigen forskning om det viktigaste för en hållbar verksamhet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet Hållbar Framgång och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola ger er en gedigen utvärdering med fokus på ledning och styrning utifrån identifierade framgångsfaktorer, allt för att underlätta för er att vara värdeskapande och uthålligt framgångsrika.

Ni har också möjlighet att göra motsvarande utvärdering utan att delta i en utmärkelseprocess.

Quality Innovation Award en utmärkelse där ni kan delta för att lyfta era innovationer och medarbetarna bakom. Priset delas ut till innovationer med en medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Quality Sustainable Award är en internationell utmärkelse som uppmärksammar projekt som lett till positiva resultat i linje med FN:s hållbarhetsmål där SIQ representerar Sverige.

SIQ Management Index handlar om att leda för hållbarhet med helhetsperspektiv. Med SIQ Kvalitetskulturindex involveras både ledare och medarbetare i utvecklingen av arbetsplatsen. Med hjälp av SIQ Framgångsinsikt kan ni själva göra självskattningar och arbeta med era resultat, där ni enkelt fokuserar på de viktigaste frågorna.