Utmärkelser

Quality Sustainability Award

Quality Sustainability Award uppmärksammar projekt som lett till positiva resultat i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Utmärkelsen organiseras av International Academy for Quality, IAQ.

Utmärkelsen uppmärksammar projekt som har lett till positiva resultat inom hållbarhet i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål genom att använda kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg.

Tankarna bakom utmärkelsen

Hållbarhetsfrågorna är av största vikt för mänskligheten. Hållbar utveckling har definierats av FN som utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att äventyra att kommande generationers ska kunna tillgodose även sina behov. Fokus ligger på att vidta åtgärder för att minska fattigdomen, skydda planeten och förbättra livskvaliteten för alla, överallt.

Mr. Willy Vandenbrande från International Academy for Quality berättar kort om utmärkelsen.

Syftet med utmärkelsen

 • Syftet med IAQ Quality Sustainability Award är att identifiera och berätta om goda exempel på hur kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg kan användas för att utveckla mer hållbara lösningar och erbjudanden samtidigt som resursslöseriet minskar.
 • Utmärkelsen sprider framgångshistorier som andra kan ta del av för att allt fler ska kunna förbättra sitt hållbarhetsarbete.
 • IAQ Quality Sustainability Award bidrar till att det resultatfokuserade hållbarhetsarbetet ökar.
 • Alla vinner på att vi sprider kunskap och kompetens inom hållbarhetsområdet.

Illustration of Sustainable development

Om utmärkelsen

 • En ansökan gäller ett enskilt projekt. Hela organisationer kan inte delta men organisationer får gärna delta med flera projekt.

 • Endast genomförda projekt som uppnått önskade resultat avseende hållbarhet, med god koppling mellan resultat och kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg som använts, kan delta i tävlingen.

 • Eftersom resultat från nya och mer hållbara erbjudanden kan ta tid att genomföra, kan ni anmäla projekt som slutfördes senast för tre år sedan, d.v.s efter det första kvartalet, 2019.

 • Projektet ska ha genomförts på ett strukturerat sätt och relevanta kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg ska ha tillämpats.
 • Effekten och resultaten bör relatera till en eller flera av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Tidplan 2022

 • Senaste anmälningsdag 31 augusti 2022.
 • Global Award Ceremony online där de internationella vinnarna presenteras arrangeras den 15 december.

Så ansöker ni

 • Se instruktioner på www.iaqaward.se
 • IAQ och SIQ har rätt att använda sammanfattningen för publicering och forskning.

Anders Fundin

Forskningsledare
0730-32 99 44
anders.fundin@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.