Utbildningar

SIQ Förändringsdriven Processledning

Vår tvådagars processledningsutbildning vänder sig till dig som är kvalitetschef, linjechef, processledare eller verksamhetsutvecklare från privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till aktivt lärande kring kritiska steg för att leda ett framgångsrikt processarbete. 

Utbildningen:

 • Blandar teori med gruppövningar
 • Låter dig ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall
 • Gemensamma diskussioner ger mervärde

Kommande tillfällen

Centralt i Göteborg

Måndag 25 september
10:00 – 17:00

Tisdag 26 september
09:00 – 16:00

Medlemspris: 9800 kr

Pris: 11800 kr

Centralt i Stockholm

Tisdag 10 oktober
10:00 – 17:00

Onsdag 11 oktober
09:00 – 16:00

Medlemspris: 9800 kr

Pris: 11800 kr

Centralt i Göteborg

Onsdag 15 november
10:00 – 17:00

Torsdag 16 november
09:00 – 16:00

Medlemspris: 9800 kr

Pris: 11800 kr

De två dagarna ger dig djupare kunskap inom processledning och idéer för att utveckla styrning och förbättring av en verksamhet. Utbildningen ger inspiration, och blandar teori med gruppövningar. Dessa ger insikt i viktiga steg i SIQs Processindex. För att utveckla förståelse för framgångsrikt processarbete kommer vi att ta ställning till olika situationer och utmaningar genom ett praktikfall, t ex att definiera en process, att sätta mål, att leda i en matrisorganisation. Här kommer våra inbördes erfarenheter och gemensamma diskussioner ge ett mervärde till den egna utvecklingen. Kursen riktar sig till dig med ledande roll inom verksamheten.

Ur innehållet:

 • Processer, vad och varför – koppling till SIQ Managementmodell
 • Motiv för processorientering – övning
 • SIQ Processmognad/index – etablera en mogen process som ständigt utvecklas
 • SIPOC – definiera processens inramning och avgränsningar – övning
 • Ledning och styrning – process och/eller linje, hur går det till?
 • Kravtratt – identifiera de viktigaste kund/intressentkraven och formulera mått i fyra perspektiv – övning
 • Hur kan man arbeta med agila processer – koppling till processledningsmodell
 • Inspel från senaste forskningsresultaten!
 • Viktigt att tänka på i förbättringsarbetet – reflektion, egen plan.

Denna kurs sätter in processkartläggning i sitt sammanhang, dock inte övningar/grupparbeten med processkartritning.

Vill du få inspiration och kunskap för att ta processledningen till nästa nivå? Anmäl dig till vår utbildning!

Vi tar emot max 12 deltagare till utbildningstillfällena i Stockholm. I Göteborg räknar vi med att kunna vara max 20 deltagare.

Senaste kursbetyg november 2022: NKI 4,5 –  NPS +90

Kursdeltagare november 2022: "Välinvesterade dagar som kommer bidra till vår verksamhets arbete!" - "Kursledarens förmåga att besvara frågorna med en grund i vetenskap, egna erfarenheter och en gnutta humor" -"Otroligt bra dagar fullproppade med nya insikter och kunskaper"