Medlemsträffar

2023-11-02 Framgångsrik implementering av systemstöd för långsiktig framgång

Vill du säkerställa att du skapar optimala förutsättningar för införandet av ett nytt systemstöd för hög delaktighet och hållbar framgång? Då ska du inte missa detta seminarium! Stratsys, som erfarna systemleverantörer inom bland annat kvalitetsledning, inbjuder dig till ett interaktivt och kunskapsrikt seminarium där de delar med sig av framgångsfaktorer och utmaningar vid implementeringen av systemstöd. Fokus kommer ligga på praktiska insikter för att lyckas med införandeprojekt genom hög delaktighet och engagemang. Under detta webinar kommer Stratsys att: 1.Utforska nyckelfaktorerna som driver framgångsrik implementering av ett systemstöd. 2.Dela med sig av praktiska erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt. 3.Presentera strategier för att säkerställa högt engagemang under hela införandeprocessen. 4.Diskutera hur långsiktig framgång kan skapas även efter implementering.