Hur nås Hållbar Framgång?

Vid SIQ Akademi lär du dig mer om de fem framgångsfaktorerna och de tre hörnpelarna i SIQ Managementmodell. Vi erbjuder kurser, webbseminarier, workshops och erfarenhetsutbyte samt rådgivning på plats i din verksamhet för dig som vill bli bättre!

SIQ Akademi – Utbildning och Rådgivning

SIQ stödjer organisationer att lyckas med hjälp av kvalitetsarbete. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och utbildningar med fokus på ledning och styrning i en turbulent värld med excellence-modeller som stöd. SIQ stödjer verksamheter med strategisk rådgivning och praktisk handledning i syfte att uppnå väsentliga resultatförbättringar. Ledningsseminarier ingår som en del i starten vid medlemskap i SIQ Intressentförening, det ger en förståelse för de värderingar och arbetssätt som lägger grunden till en effektiv verksamhet.

Här finns aktuella utbudet i SIQ Akademi, både kurser, goda exempel, rådgivningar mm.

Utbildningar, workshops och föreläsningar

Här hittar du dels öppna kurser exempelvis Kurs i att leda och utveckla utifrån SIQ Managamentmodell, eller Kurs i Förändringsdriven processledning, och dels öppna föreläsningar i hur du arbetar med SIQ Framgångsinsikt och andra konkreta verktyg. Utbildningar mm ges både digitalt på distans, för att öka tillgängligheten och spridningen, samt på sal när detta är möjligt, för att nå en närmare dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. SIQ samverkar med en kompetent skara av samverkanspartners, så att vårt utbud kan erbjudas med god kvalitet till många fler både i tid och rum. Medlemmar i SIQ Intressentförening har genomgående lägre avgift för att delta.

SIQ Akademi kurser våren 2023 (pdf)

Rådgivning – dialog och konkreta tips!

Utifrån din unika frågeställning och din verksamhets unika behov erbjuds råd och kunskap vilka konkret bidrar till verksamhetens utveckling mot hållbar framgång. Rådgivning kan vara ledningsseminarier, rådgivningssamtal, kurser, eller stöd utifrån olika självskattningsprodukter såsom SIQ Framgångsinsikt, SIQ Kontrast, SIQ Managementindex eller SIQ Kvalitetskulturindex, för att nämna några. Rådgivning ges gärna på plats hos dig, om möjligt.

SIQ Rådgivning våren 2023 (pdf)

SIQ Alumni – för erfarna examinatorer

SIQ Alumni är en mötes- och utvecklingsplattform för examinatorer för att tillsammans öka kunskapen och hantverket kring SIQ Managementmodell och Hållbar Framgång.

Läs ett informationsblad om SIQ Alumni (pdf)

Goda exempel

SIQ samlar flera exempel på framgångsrika organisationer vilka kan inspirera och bidra till din egen utvecklingsresa. Här möter du några av våra föredömen i intervjuer, artiklar, filmer, föreläsningar och med länkar till mer information.

Konferenser och events

Ibland kan vi inspireras av de stora sammanhangen, att få lyssna till personer med bred erfarenhet eller med nya kunskaper. SIQ ordnar årligen konferenser och events, samt medverkar vid våra samverkanspartners. Till exempel Excellence Summit, Rikskonferensen Bättre Skola, Kvalitetsmässan samt Quality Innovation Award för att nämna några.