Till alla inlägg

SIQ Managementmodell ger hållbar framgång

Blogg
2021-08-24

Den 21 september skall jag presentera NorDan AB:s framgångsrika arbete med FN:s hållbarhetsmål på ICSD 2021, the 9th International Conference on Sustainable Development. Konferensen anses vara ett av de viktigaste internationella forumen för forskare, myndigheter, FN-organisationer och företag att dela erfarenheter med praktiska lösningar för att nå FN:s hållbarhetsmål.

I artikeln till konferensen beskriver jag hur vi i NorDan AB de senaste åren har jobbat med kvalitetsutveckling och hållbarhet (artikeln publiceras offentligt av FN först efter konferensen). Vi har fokuserat på 7 av de totalt 17 hållbarhetsmålen och genomfört konkreta projekt för att bli bättre på hållbarhet och reducera CO2-utsläpp.

Samtidigt har vi använt SIQ Managementmodell för att jobba systematiskt med att bli duktiga inom alla tre dimensionerna av hållbarhet, d.v.s. social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom att använda SIQ Managementmodell har vi genomfört tydliga nulägesanalyser av alla de 5 kriterierna i modellen, och fått på plats en god dynamik i hur vi förbättrar och utvecklar oss. Som en del av detta har vi jobbat mera med innovationer i nära samarbeten med kunder och intressenter.  Utvecklingen och projektet bakom framgångarna har varit mottagare av SIQ Quality Innovation Award 2019 samt IAQ Quality Sustainability Award 2020.

Visionen ”Perfekt Samspel” är NorDans ledstjärna

NorDan AB har visionen ”Perfekt Samspel”, något som används som ledstjärna i samarbeten internt men också ut mot kunder och intressenter. Ur många synvinklar har företaget även erfarit hur ”perfekt samspel” det är att jobba med FN:s hållbarhetsmål och SIQ Managementmodell för att skapa hållbar framgång.

Som företagsledare med ett stort intresse för hållbarhet, ser jag från olika håll beskrivningar av metoder och koncept till hur företag kan jobba med FN:s hållbarhetsmål. De kommer från bland annat konsulter, forskare, ledande företag och branschorganisationer. Det är naturligt och viktigt att sådana beskrivningar ges, då hållbarhetsmålen i sig själv ju inte ger resultat. Det är när man väljer sina mål, sätter sina mål och genomför förbättringar som man kan närma sig målen. Baserat på det jag har sett av metod- och konceptbeskrivningar så här långt, så är det min bedömning att SIQ Managementmodell ligger absolut i framkant och erbjudet ett unikt ramverk för företag som önskar jobba med FN:s hållbarhetsmål och hållbar utveckling.

Dag Kroslid
Verkställande direktör, NorDan AB