Utmärkelser

Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som varje år delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer med innovationer som har en tydlig koppling till en medveten systematik i sitt arbete och en utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Den 26 oktober 2022 blev det officiellt vilka de tre vinnarna är i Sverige 2022.

Innovationerna som har vunnit Quality Innovation Award är:

Den svenska utmärkelseceremonin 2022 äger rum den 8 december på Lindholmen Science Park, Göteborg.

Varför Quality Innovation Award?

Quality Innovation Award är en utmärkelse för att visa upp innovationer som tydligt påvisar ökad kvalitet för till exempel kunder, medarbetare, leverantörer eller samhället.

Med innovation menar vi en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, samhället och/eller välfärden. Innovationer handlar inte bara om produkter och tjänster, utan även om processinnovationer som nya arbetssätt, affärsmodeller eller ledningsmodeller etc.

Läs mer i broshyren om Quality Innovation Award

Så enkelt anmäler ni er:

 1. Ladda ner ansökningsformulär och fyll i. Vill ni delta i kategorin “Dare to share” finns ett särskilt ansökningsformulär. 
 2. Kryssa för vilken tävlingskategori ni tillhör och beskriv kortfattat er innovation inklusive en kort beskrivning av innovationens nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad. Ni kan fylla i formuläret på svenska eller engelska. Om ni går vidare till den internationella tävlingen behöver vi en engelsk text, som ni då kan komplettera med.
 3. Skicka in till siq@siq.se senast den 30 september 2022. Anmälan är kostnadsfri.

Av avgörande vikt för att vinna är:

 • Nyhetsgrad (novel features)
 • Användbarhet (usability)
 • Lärande (learning)
 • Kundorientering (customer orientation)
 • Verkningsgrad (effectiveness)

Ni kan tävla i dessa åtta kategorier:

 • Potentiella innovationer – innovationer som fortfarande är på idéstadiet och inte lanserats ännu
 • Innovationer med fokus på att minska klimatpåverkan
 • Innovationer inom sjuk- och hälsovården
 • Innovationer inom utbildningssektorn
 • Innovationer inom offentliga sektorn
 • Innovationer på småföretag med färre än 10 anställda
 • Innovationer på medelstora företag med 10-250 anställda
 • Innovationer på storföretag med fler än 250 anställda

Domarkommitté

 • Lena Gustafsson – VD och grundare av Styrelsebalans
 • Jacob Hallencreutz – VD vid EPSI Rating Group samt ordförande Svenskt Kvalitetsindex
 • Jennie Björk – Associate Professor in Product Innovation vid KTH
 • Mikael Rönnholm – Vice president Emerging Technology Business Development, Koenigsegg

2021 års vinnare


Mikael Lindström

Utvärderingar och innovationer
073-837 61 00
mikael.lindstrom@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.