Medlemsträffar

Vi genomför årligen ett stort antal nätverksträffar, seminarier och workshops som erbjuder en kontinuerlig kompetensutveckling för såväl ledare som medarbetare. De är genomgående kostnadsfria och exklusiva för medlemmar. Dessa tillfällen ger insikter i framgångsfaktorer och olika verksamheters interna arbetssätt som inte erbjuds på andra sätt.

Enligt många medlemmar är utbytet med andra framgångsrika företag och organisationer en av de största medlemsvärdena.