Till alla inlägg

Leda för framgång -Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022

Okategoriserad
2022-03-23

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång syftar till att stödja utvecklingen av ert förbättrings- och kvalitetsarbete, bidra med bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete samt identifiera och lyfta fram goda förebilder. Alla svenska företag och organisationer, såväl privata som offentlige, kan delta. Hitta er potential – delta ni också!

LÅT ER INSPIRERAS – ANTA UTMANINGEN!

Utmärkelsen uppmärksammar hållbara framgångsrika verksamheter ur tre perspektiv:

  • Kultur genom framgångsfaktorer
  • Struktur i arbetssätt
  • Systematik i förbättringsarbetet

Med hjälp av en extern genomlysning av ert kvalitetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv kan varje organisation skapa förutsättningar för att
hålla sig på topp, hela tiden. Utvärderingen synliggör era styrkor och förbättringsområden så att ni kan fokusera ert förbättringsarbete där det gör störst nytta.

Utmärkelsen riktar sig till bra verksamheter som vill bli bättre. Stora som små, tjänste- eller varutillverkande, industri, näringsliv, förvaltning eller offentlig sektor. Det går att delta med hela företaget, organisationen, förvaltningen, en affärsenhet, en division eller en enhet/avdelning.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och ett bevis på framgångsrikt kvalitetsarbete.