Förbättringsverktyg

Tusen miljarder

Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning. Hur är läget i din organisation? Med testet får du snabbt en uppfattning om förbättringspotentialen.

Snabbtest på hur ni står förhåller er till de fem framgångsfaktorerna:

  • Skapar värde med kunder och intressenter
  • Leder för hållbarhet
  • Involverar motiverade medarbetare
  • Utvecklar värdeskapande processer
  • Förbättrar verksamheten och skapar innovationer

1000 miljarder. Så många kronor läcker Sveriges organisationer varje år. Detta på grund av att produkter, tjänster och processer inte lever upp till de krav och förväntningar kunderna och intressenterna har.

Hur är läget i din organisation?

Med testet får du snabbt en uppfattning om förbättringspotentialen!

TusenMiljarder