Medlemsträffar

2023-12-14: SQMA Forskningsnätverk

Svenska lärosäten har en världsledande position inom kvalitetsforskning men forskningen är utspridd på olika institutioner och inte helt enkel att få grepp om. Därför startades SQMA - Swedish Quality Management Academy på initiativ av SIQ 2012. SIQ Kvalitetskulturindex, SIQ Organisationskulturindex, SIQ Kontrast och SIQ Processledningsindex är exempel på forskningsbaserade verktyg som fungerar som insteg till användningen av SIQ Managementmodell. Under seminariet kommer Anders Fundin, forskningsledare vid SIQ och professor vid Mälardalens universitet, att beskriva forskningen bakom mognadsmodellerna och hur de kan användas som stöd i arbetet att leda mot hållbar framgång.

Kommande tillfällen

Torsdag 14 december
09:00 – 10:30