SIQ Alumni

SIQ Alumni – för alla examinatorer

SIQ Alumni för Examinator är en plattform för att ständigt öka din kompetens om SIQ Managementmodell och Hållbar Framgång samt underhålla och vidareutveckla din kompetens tillsammans med andra. Hur går det på hemmaplan efter avslutat examinatoruppdrag? Vad kan du dela med dig av till andra, och vad skulle du vilja fråga andra om i samma situation som dig själv? Fortsätt bygg vidare på din kompetens, bli inspirerad av varandra och bidra till hållbar framgång i din egen och andras verksamheter! Årsavgift för nätverket 2023: SEK 995. OBS SIQ Alumni-nätverket ingår i medlemskapet i SIQ Intresseförening, dvs är utan avgift för dig som arbetar vid en medlemsorganisation.

SIQ Alumni är ett sätt att

  • träffa andra examinatorer
  • föra dialog kring plattform för kompetensutveckling, lära av andra, senaste nytt inom kvalitet- och verksamhetsutveckling
  • få ny inspiration för arbetet med Hållbar Framgång enligt SIQ Managementmodell på hemmaplan
  • Hur arbetar du konkret med SIQ-modellen? Mindmap?, Framgångsinsikt?, processledning?, framgångsfaktorerna som checklista, eller annat? Workshop kring arbetssätt och metoder plus en dialog kring kommande aktiviteter 2023.

Kommande träffar

Höstseminarie med Bostads AB Mimer och workshop

Torsdag 5 oktober
09:00 – 11:00

Jag vill stå med på sändlistan för kommande event.