Rådgivning

Ledning för Hållbar Framgång

Hur kan ditt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete leda till ytterligare framgångsrik verksamhet? En timmes in-house webbseminarium med din ledningsgrupp, kvalitetsnätverk, medarbetare eller motsvarande.

Du lär dig att:

  • förstå utvecklingen av kvalitetsområdet för att svara upp mot omvärldsutvecklingen
  • behärska de tre hörnpelarna för en framgångsrik verksamhet
  • greppa de fem framgångsfaktorerna vilka styr beteenden
  • göra en självskattning och analys för att prioritera förbättringsaktiviteter

Kommande tillfällen

Rådgivning-föreläsning ca 1-2 timmar