Rådgivning

Ledning för Hållbar Framgång

Hur kan ditt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete leda till ytterligare framgångsrik verksamhet? En timmes in-house webbseminarium med din ledningsgrupp, kvalitetsnätverk, medarbetare eller motsvarande.

Du lär dig att:

  • förstå utvecklingen av kvalitetsområdet för att svara upp mot omvärldsutvecklingen
  • behärska de tre hörnpelarna för en framgångsrik verksamhet
  • greppa de fem framgångsfaktorerna vilka styr beteenden
  • göra en självskattning och analys för att prioritera förbättringsaktiviteter

Kommande tillfällen

Rådgivning-föreläsning ca 1-2 timmar

VD and CEO

Mats Deleryd

Mats Deleryd har erfarenhet från ledande globala roller vid bland annat ABB, Adtranz, Bombardier och Volvo Group. Mats är civilingenjör och teknisk doktor från LTU, innehar en professur vid Mälardalens högskola samt är invald medlem i IVA.

SIQ Akademi

Anne-Charlotte Holmgren

Anne-Charlotte Holmgren har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i bland annat privat näringsliv, forsknings-/utbildningsorganisationer samt hälso-/sjukvårdsverksamheter. Ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, LEAN och organisationspsykologi.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.