Rådgivning

Prioritera på helheten för bästa nästa steg

Workshop med ledningsgruppen - Ledningsgruppen introduceras till och guidas igenom en självskattning med SIQ Framgångsinsikt. Därefter beslutas om prioritering och fortsatta steg i förbättringsarbetet. Introduktion och handledning ca 3 timmar.

Du lär dig att:

  • förstå framgångsfaktorerna för verksamhetens hållbara framgång
  • tillsammans göra en självskattning vilket ökar insikt och samsyn
  • besluta om nästa steg i förbättringsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv

Kommande tillfällen