Rådgivning

Prioritera på helheten för bästa nästa steg

Workshop med ledningsgruppen - Ledningsgruppen introduceras till och guidas igenom en självskattning med SIQ Framgångsinsikt. Därefter beslutas om prioritering och fortsatta steg i förbättringsarbetet. Introduktion och handledning ca 3 timmar.

Du lär dig att:

  • förstå framgångsfaktorerna för verksamhetens hållbara framgång
  • tillsammans göra en självskattning vilket ökar insikt och samsyn
  • besluta om nästa steg i förbättringsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv

Kommande tillfällen

SIQ Akademi

Anne-Charlotte Holmgren

Anne-Charlotte Holmgren har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i bland annat privat näringsliv, forsknings-/utbildningsorganisationer samt hälso-/sjukvårdsverksamheter. Ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, LEAN och organisationspsykologi.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.