Utbildningar

Att leda och utveckla med SIQ Managementmodell

Vill du nå förbättrade resultat? SIQ Managementmodell ger dig en checklista på framgångsfaktorer och hur du kan leda för att verksamheten ska bli mer framgångsrik. Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan.

Du lär dig att:

  • De generella framgångsfaktorerna för alla typer av verksamheter och hur man arbetar med dem
  • Hur du kan leda för att verksamheten ska bli mer framgångsrik
  • Perspektiv som säkerställer organisationens nuvarande stabilitet och samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga för snabba omställningar

Kommande tillfällen

Centralt i Stockholm

Tisdag 3 oktober
10:00 – 17:00

Onsdag 4 oktober
09:00 – 16:00

Medlemspris: 9800 kr

Pris: 11800 kr

SIQ Managementmodell ger den verksamhetsstruktur och förbättringssystematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal.

För att kunna hantera och leda organisationer i en snabbt föränderlig värld behövs en ledningsmodell som både säkerställer organisationens nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling. SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld.

Leda med SIQ Managementmodell

Leda med SIQ Managementmodell vänder sig främst till dig som har en ledande befattning i organisationen, med eller utan medarbetaransvar från såväl privat som offentlig verksamhet. Utbildningen ger möjlighet till ett aktivt lärande kring de framgångsfaktorer som driver förbättrade resultat och hur du kan arbeta för att nå hållbar framgång.

Skillnaden mellan Grundkurserna ”Att leda och utveckla med SIQ Managementmodell” 1 dag respektive 2 dagar, är att vi under tvådagarskursen hinner med att fördjupa oss i verkliga exempel för att förstå SIQ Managementmodell.