Utbildningar

Att leda och utveckla med SIQ Managementmodell

Vill du nå förbättrade resultat? SIQ Managementmodell ger dig en checklista på framgångsfaktorer och hur du kan leda för att verksamheten ska bli mer framgångsrik. Modellen ger en helhetssyn och fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan.

Du lär dig att:

  • De generella framgångsfaktorerna för alla typer av verksamheter och hur man arbetar med dem
  • Hur du kan leda för att verksamheten ska bli mer framgångsrik
  • Perspektiv som säkerställer organisationens nuvarande stabilitet och samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga för snabba omställningar

Kommande tillfällen

Digital kurs

Pris: 2995 kr