Medlemsträffar

2023-11-30: SQMA – Processledningsindex

Verksamheters omgivning och krav förändras i allt högre takt vilket utmanar det traditionella processledningsarbetet. En ökande komplexitet och tempo gör att många verksamheter ställer om till principstyrning, nätverkande och frihet under ansvar. Samtidigt ökar kraven på kontroll på grund av legala krav och ökad globalisering. Så hur kan organisationen utveckla sin förmåga att leda och styra förändringsdrivna processer? Under seminariet kommer vi få ta del av den senaste forskningen om förändringsdriven processledning som visar på ett nytt sätt att driva och utveckla processledningsarbetet i en organisation. Anders Fundin är forskningsledare vid SIQ och professor vid Mälardalens universitet. SIQs forskning sker i samverkan med SQMA – Swedish Quality Management Academy och 11 lärosäten i Sverige. Denna studie är ett resultat av detta samarbete.

Torsdag 30 november
09:00 – 10:30