Medlemsträffar

2023-11-23: Lean och kultur på AstraZeneca

Många chefer och ledare upplever att man behöver stöd i hur man leder andra i sitt Lean-/kvalitetsarbete. AstraZeneca erbjuder chefer och medarbetare coachning och stöd i kvalitetsarbetet på ett strukturerat sätt för att fortsätta driva utveckling av verksamheten. ”Nu förstår jag på riktigt hur ett Leansystem fungerar och hur jag ska agera som ledare” är ett exempel på citat från chef med över 15 års erfarenhet från Lean. Vill du veta vad som skapar denna förståelse? Tomas Petersson Norden, som leder AstraZeneca Lean Academy i Sverige, berätta om hur AZ utvecklar sina ledare i Lean Ledarskap genom upplevelsebaserad inlärning i en miljö där Leanprinciper genomsyrar allt som sker. AstraZenecas program ”Leading Lean” utvecklar ledare som genom nya insikter via träning får bättre förståelse för Lean som system, är trygga i sina ledarvanor och hängivna till att skapa engagemang hos sina medarbetare. Kort sagt hur man tänker, applicerar och leder ett strukturerat kvalitetsarbete.

Webbseminarium

Torsdag 23 november
09:00 – 10:30