Medlemsträffar

2023-10-19: Värdegrundsarbetet hos Region Örebro

SQMA - Swedish Quality Management Academy forskar i samproduktion med organisationer i privat och offentlig sektor om beteenden som driver eller hindrar en önskad kvalitetskultur. Baserat på forskningen har ett generiskt mätverktyg utvecklats för att mäta en kvalitetskultur som leder till hållbar framgång. Mätverktyget är digitalt och SIQ har idag genomfört ca 60 mätningar i verksamheter inom både privat och offentlig sektor. Med stöd av forskningen har SIQ i samverkan med Region Örebro län utvecklat ett nytt verktyg som mäter organisationskulturen i verksamheten, dvs ett verktyg som är anpassat efter regionens värderingar, samarbete, professionalism och utveckling. Lyssna till Region Örebro län och det strategiska utvecklingsarbetet som genomförts och resultatet från studien, som en del i en pågående kulturtransformation inom regionen. Vi kommer att få ta del av regionens kulturresa från utveckling av värdegrund och hur det integrerats i verksamheten med stöd av kommunikationsstrategier och verktyg för dialog.