Medlemsträffar

2023-09-28: Så kan kvalitetsarbetet se ut i en kommun

"Nacka kommun levererar välfärdstjänster av hög kvalitet till medborgarna inom alla områden. Från samhällsbyggnad, skola och omsorg till kultur och fritid. Med en tydlig och etablerad styrmodell som fokuserar på resultat och effektivitet lyckas kommunen med målet att skapa en hög grad av värde för varje skattekrona. Kommunens vision öppenhet och mångfald efterlevs både strategiskt och i det dagliga arbetet med att ge medborgarna möjlighet att välja och välja bort, och att kunna påverka tjänsterna och kommunens utveckling" Så löd motiveringen när Nacka kommun våren 2022 fick ta emot pris för årets kvalitetskommun. Nacka kommun har haft mycket goda resultat under lång tid och nu är vi nyfikna på hur de gör!