Medlemsträffar

2023-09-07: Region Jönköping – Kvalitet & Kompetens

Hur kan vi bibehålla och utveckla förbättringskompetens för hållbar utveckling? Det finns stora möjligheter för en organisation som har väl etablerade systematiska arbetsätt för kvalitetsutveckling att nå hållbar framgång. Lyssna på hur Region Jönköping arbetar med kvalitet som strategi för att uppnå synergieffekter mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling. Fokus ligger på att agera sig in i ett nytt sätt att tänka snarare än att tänka sig in i ett nytt sätt att agera. Genom att strategi- och stödresurser arbetar tillsammans med invånare, kliniker och verksamheter sprids ansvar, kompetens och genomförandekraft.