Medlemsträffar

2023-01-20: Hur upplever kunden ert hållbarhetsarbete?

Det är en utmaning att som verksamhet balansera de tre hållbarhetsdimensionerna. SKI Hållbarhetsindex bygger på den senaste forskningen för att ge insikter om hur kunderna uppfattar verksamhetens hållbarhetsarbete. Det fångar hållbarhetsdimensionerna ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet och vad som främst kan stärkas i verksamheten för att möta kundkraven. Här beskrivs hur det är uppbyggt och hur det kan användas.

Webbseminarium

Friday 20 January

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.