Till alla inlägg

Vägen till hållbar framgång handlar om kunden

Blogg
2021-06-24

Omställningen till ett hållbart samhälle är högst på agendan. Vår senaste forskning visar att allt fler verksamheter numera strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på miljömässiga eller sociala faktorer. Näringslivet tycks ta på sig ledartröjan i hållbarhets- och innovationsarbetet, ivrigt påhejat av kunder som vill se en förändring.

Pandemin har accelererat verksamheters kvalitetsutmaningar i en takt som ingen tidigare upplevt. I en tid då politiken har utmaningar är det näringslivet som driver utvecklingen. Under det senate årtiondet har en otrolig teknikutveckling skett. Idag är t ex förnybar energi på samma kostnadsnivå som fossila bränslen. Den snabba teknikutvecklingen tillsammans med kunders ökade efterfrågan på hållbara lösningar ger nu en enorm kraft i omställningen till ett hållbart samhälle. En kraft där vi bara sett början…

Ledande verksamheter ser ett större sammanhang. Kundorienteringen finns kvar, men perspektivet har breddats och omfattar även fler viktiga intressenter som medarbetare, leverantörer, partners och samhället i stort. Detta helhetsperspektiv på kvalitets- och ledarskapsfrågorna är nödvändigt för att nå hållbar framgång i en ny tid. Behovet av att visa vägen mot något som är långsiktigt framgångsrikt har aldrig varit större.

Hållbarhetsfrågorna diskuteras ofta från ett makroperspektiv med utgångspunkt från abstrakta globala mål och principer. Lösningarna kommer däremot ur ett mikroperspektiv där kunder efterfrågar hållbara lösningar på konkreta problem och behov. Hållbarhetsarbetet blir på så sätt en naturlig del av affärs- och verksamhetsstrategier för framgångsrika verksamheter och organisationer. Dessa framgångsrika organisationer fokuserar dessutom inte bara på dagens kunder och intressenter utan ser framtida generationer som kunder och intressenter redan idag. Den intressentdrivna utvecklingen har historiskt visat sig vara en mycket stark drivkraft och förklarar till stor del det fokus som omställningen till en hållbar utveckling har idag. SIQs stöd för hållbar utveckling har sin grund i en intressentdriven hållbarhetsutveckling.

Lösningarna kommer ur ett mikroperspektiv där kunder efterfrågar hållbara lösningar på konkreta problem och behov.

Svenskt Kvalitetsindex, som ingår i SIQs koncern, har studerat kundupplevelser i svenskt organisationsliv sendan 1980-talet. Vi vet genom dessa modellbaserade marknadsstudier att kunder nu i allt högre grad väljer leverantörer som tar samhällsansvar och strävar efter en hållbar utveckling. Nu tar vi nästa steg. Framöver kommer Svenskt Kvalitetsindex också att mäta hållbarhetsdimensionen som en förklarande variabel till kunders val. På detta sätt kan vi visualisera hur olika kunders behov, krav, förväntningar och beteenden på allvar driver på en hållbar utveckling i svenskt organisationsliv.

På Almedalsveckan Play den 6 juli klockan 9-11 kommer vi att presentera våra tankar kring utvecklingen av kvalitetsbegreppet till Hållbar framgång tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex och flera gäster. Hoppas få träffa er i etern då! Följ oss här i våra fyra seminarier där det första fokuserar resonemanget ovan;

”Vägen till hållbar framgång handlar om kunden” kl 09.00 – 09.30

”Hur mår vi på jobbet efter ett drygt år av pandemi?” kl 09.40 – 10.00

”Nära, enkelt och hållbart ger nöjdare kunder” kl 10.10 – 10.30

”Engagerade och motiverade medarbetare är nyckeln” kl 10.40 – 11.00

Mats Deleryd
Mats Deleryd, vd SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
Jacob Hallencreutz
Jacob Hallencreutz, vd EPSI Rating Group och styrelseordförande Svenskt Kvalitetsindex