Go to all posts

Tre skolor fick ta emot utmärkelser för vinnande kvalitetskultur

Pressmeddelande
2020-01-16

Under en högtidlig ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola i Upplands Väsby den 15 januari 2020 fick tre skolor ta emot kvalitetsutmärkelser. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola tilldelades Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro för deras starka kvalitetskultur och systematiska förbättringsarbete. Nya Rydsskolan i Linköping tilldelades ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Utmärkelserna delades ut av Peter Fredriksson, generaldirektör vid Skolverket och Matz Nilsson, förbundsordförande vid Sveriges Skolledarförbund tillika ordförande i domarkommittén. Genom utmärkelserna lyfter Skolverket och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling fram skolor som driver ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete och därmed kan agera förebilder för andra skolor att inspireras av. Skolorna har utvärderats gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar.

Domarkommitténs motiveringar till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

Framtidskompassens förskolor i Vellinge

Framtidskompassens förskolor i Vellinge kännetecknas av ett starkt fokus på långsiktig verksamhetsutveckling för dem de finns till för, vad gäller såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Verksamheten präglas av utmärkt samverkan inom och utanför verksamheten, med tydliga rutiner och engagerat ledarskap.

Förskolorna har en tydligt förankrad vision och värdegrund och ett starkt medarbetarperspektiv som ger alla möjlighet att utifrån intresse och kompetens bidra till den gemensamma utvecklingen av förskolans arbetsprocesser. Utifrån en tydlig förståelse för den egna verksamhetens förutsättningar och sin relation till andra verksamheter har de byggt upp en kultur där ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen.

Framtidskompassens förskolor är förebilder inom hållbar verksamhetsutveckling och en mycket värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019.

Framtidskompassens förskolors rektor Lena Stjärna höll ett gripande tacktal vid ceremonin.

Virginska Gymnasiet i Örebro, Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet

De två programmen vid Virginska gymnasiet levererar mycket hög kvalitet gentemot elever och intressenter och har lyckats med att involvera och engagera sina medarbetare på ett enastående sätt. De har tydliga strategier och arbetssätt för att tillmötesgå elevernas förväntningar att nå yrkesexamen, samt för att samtliga elever ska känna trygghet under sin utbildning.

Detta leder till mycket goda resultat för både elever och medarbetare, men också resultat som är långsiktigt hållbara utifrån flera perspektiv. Genom ett coachande förhållningssätt och nära samarbete med framtida arbetsgivare har skolan skapat ett systematiskt lärande på alla nivåer.

Verksamheten vid Virginska gymnasiet är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och en synnerligen värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019.

Rektor Anna Karin Anfelt på Virginska gymnasiet i Örebro med många medarbetare tog emot Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019 av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Anna Karin Anfelts unika klänning är tillverkad av elever på skolan i återvunnet material.

Domarkommitténs motivering till Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2019

Nya Rydsskolan i Linköping

Nya Rydsskolan är ett föredöme i sitt sätt att arbeta med elevernas resultat, trygghet och framtidstro och har skapat resultat med en positiv trend. Till skolans styrkor hör ett strukturerat och målinriktat arbete med delaktighet och ständig kompetensutveckling för alla sina medarbetare, och ett värdeskapande samarbete med andra samhällsaktörer.

Därigenom lyckas de att i ett socialt utsatt område åstadkomma en skolmiljö med höga förväntningar på alla elever, vilket skapar förutsättningar att få godkända betyg och i förlängningen gymnasiebehörighet. Genom att göra medarbetare ännu mer delaktiga i förbättringsarbetet kan skolan fortsätta minska elevernas frånvaro, höja andelen godkända betyg och skapa hög nöjdhet och trivsel hos såväl elever som medarbetare.

Nya Rydsskolan i Linköping är en förebild inom ledarskap och kultur, och en mycket värdig mottagare av SIQs Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2019.

Rektor Caroline Andersson vid Nya Rydsskolan i Linköping tillsammans med medarbetare samt Peter Fredriksson, generaldirektör vid Skolverket och Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund och ordförande i domarkommittén.

Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
  • Per-Arne Andersson, Direktör Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  • Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund
  • Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Anne-Christine Svahn, f.d. rektor och mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola
  • Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates AB

För ytterligare information kontakta gärna:

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.