Till alla inlägg

Tre frågor till Ola Svanström på ABB Sverige

Nyhet
2021-07-01

Under våren har hela ABB Sverige blivit medlemmar i SIQ. Vi passade på att ställa några korta frågor till Ola Svanström som arbetar som Quality Manager på ABB.

Vilket är det viktigaste skälet att ABB Sverige är med i SIQ?

– Att vidareutveckla sig via nätverkandet med andra företag och tillgången till akademisk kunskap.

Är det någon särskild kvalitetsfråga som är den viktig för ABB just nu?

– Den utveckling som sker inom kvalitetsområdet både vad gäller kopplingen till hållbarhet, kundfokusering och nya möjligheter via digitalisering är mycket intressanta för ABB. Via SIQ ges möjlighet till att dela erfarenheter med andra företag och därmed kan vi öka vår inlärning.

Alla verksamheter har påverkats av pandemin. Vad tror ni är bestående efter pandemin för ABB:s del?

– Det positiva är att pandemin nog kommer att öppna upp nya möjligheter att arbeta som främjar både medarbetare och företag (t.ex. del av tid hemma). En sak som kanske inte är direkt negativ men ändå en risk som gjorts tydlig är att eftersom nästintill allt kan skötas via dator idag så blir företag alltmer sårbara. Den insikten och hur vi hanterar det är nog en avgörande fråga framgent.