Till alla inlägg

Träffa oss på Kvalitetsmässan

Nyhet
2018-09-30

Den 12-14 november finns vi i monter B06:06 intill TV-studion på Kvalitetsmässan i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex. Kom och delta i vår mässgallup i montern och prata kvalitet med oss! Vi arrangerar också sex seminarier som ni är varmt välkomna till. Vill du ytterligare höja pulsen på mässan kan du ladda ner vår mässbingo.

På Kvalitetsmässan kan du under tre dagar samla erfarenheter och inspiration för att göra din organisation ännu bättre och smartare. Fackmässan är mötesplatsen för alla som deltar på Kvalitetsmässan: konferensdeltagare, mäss-besökare och utställare. Här kan du ta del av ett digert program av öppna seminarier och scenaktiviteter.

Ladda ner en fribiljett till själva mässan som har öppna seminarier och scenaktiviteter! Uppge att SIQ bjudit in dig och koden UtsKval19 för fri entré i steg 2 i bokningen.

Delta i vår mässbingo

Höj pulsen under mässdagarna genom att delta i vår mässbingo! Ladda ner vår bingobricka i mobilen eller skriv ut den i en skrivare och kryssa för det du upplever under mässan. Om du samlar ihop minst en hel bingorad, skicka in en kopia av din bricka – med markeringar – så skickar vi en fin anteckningsbok som tack!

Välkommen till våra seminarier under Kvalitetsmässan

Systematiskt kvalitetsarbete leder till framgång

12 november 2019, 13:40 – 14:40 med Anne-Charlotte Holmgren, SIQ, Maija Möller, rektor Fredrikshov Slotts Skola, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018 och Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Flera skolor visar att systematiskt kvalitetsarbete verkligen leder till bättre resultat, både för eleverna, skolans personal och samhället i stort. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling driver på uppdrag av Skolverket forskningsbaserad rådgivning kring framgångsfaktorer som leder till skolor i världsklass och genomför utvärderingar av de skolor som vill få en genomarbetad återkoppling. Lär dig mer om dessa fem framgångsfaktorer, och lyssna på konkreta exempel på framgångsrika skolor som deltagit i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

12 november 2019, 15:20 – 16:20 med Sonja Sävås, projektledare Gislaved och Hannu Husa, rektor Nyköping Strand, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018. Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ.

Gislaveds kommun har en ny skolorganisation för det framtida samhället med nya upptagningsområden där elever från olika bostadsområden möts redan från förskoleklass. Vilka är erfarenheterna och hur har det bidragit till att öka integrationen och förbättra resultaten? Nyköping Strand Utbildningscentrum prioriterar värdegrundsarbete samt mentorskap och kursutvärderingar med GAP-analyser. Allt för att få eleverna att lyckas.

Vägen framför oss – vårdens förändringsresa

13 november 2019, 08:50 – 10:10 med Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör Region Västerbotten och Jacob Hallencreutz, koncernchef EPSI Rating Group.

Digitaliseringen ställer nya krav. Vilka förändringsbehov står vården inför och hur ska vi lyckas? Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar, i det arbetet ligger Region Västerbotten i framkant. När landsting blir till regioner ökar uppdragen, ansvarsområden vidgas och arbetsuppgifterna i verksamheten förändras. Vilka är framgångsfaktorerna för att driva förändring och hur får man förändringen att hålla över tid? 

Quality 5.0 – att leda och styra för framgång i en turbulent värld

14 november 2019, 08:30 – 09:50 med Mats Deleryd, vd för SIQ och Jacob Hallencreutz, koncernchef EPSI Rating Group.

En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, men vi är inte där! Chefer och medarbetare mår allt sämre på jobbet, fångade i gamla strukturer och synsätt. Engagemanget kvävs och gör organisationer ineffektiva. Denna oroande samhällsutveckling tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få en betydande negativ påverkan på konkurrenskraft och verksamhetsresultat. Vad behöver göras för att släppa loss kraften som faktiskt finns och utveckla ett ledarskap för hållbar framgång?

Ökad processmognad och större kundvärde

14 november 2019, 10:10 – 11:30 med Maria Viidas, tidigare senior projektledare SIQ, numera Propia, samt representanter från de kommuner som ingått i nätverkets arbete under året; Botkyrka, Hammarö, Skövde, Säffle, Tyresö och Vaxholm. 

Ett av SIQs kommunnätverk har under året fokuserat på processbegreppet och hur vi säkerställer att processerna skapar det värde som det var tänkt. Processmognadsanalyser har genomförts för att styra inriktningen på, och följa upp genomslagskraften av, det förbättringsarbete som gjorts under året. Under seminariet kommer vi att få veta om processmognaden har ökat, vilka effekterna blivit och vilka lärdomar och insikter deltagarna fått med sig i arbetet.

Mer och bättre vård genom nytänkande

14 november, klockan 13:10 – 14:10, A2, med Maria Klingberg, projektledare Samverkande Sjukvård Västra Götalandsregionen och Thomas Ekblom, överläkare och sektionschef slutenvård vid ortopedkliniken Västmanland.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ.

Genom att tänka nytt har Ortopedkliniken på Västmanlands sjukhus och NU-sjukvården i Västra Götaland levererat mer och bättre vård. I Västerås kan 90 procent av patienterna som genomgår planerade ortopedoperationer gå hem dagen efter ingreppet. På så vis kan man operera fler och inga patienter har behövt skickas hem på operationsdagen på grund av platsbrist. I det glest befolkade Fyrbodal har Samverkande sjukvård, lett till att patienter kan få vård innan ambulansen är på plats. Hemsjukvårdens sköterskor larmas via en app och kan direkt sätta in insatser.