Till alla inlägg

Svenska skolor skapar studiesituationer i toppklass

Blogg
2019-05-14

För några veckor sedan tog vi på SIQ emot de sista anmälningarna till årets omgång av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Och vilken omgång! Ett jättespännande startfält med verksamheter från Umeå i norr till söder om Malmö. Allt från förskolor, grundskolor och gymnasier till specialskolor och vuxenutbildningar deltar i årets utvärdering av kultur, struktur och systematik för hållbart kvalitetsarbete.

Det känns verkligen belönande att få hjälpa till i processen med Kvalitetsutmärkelsen. Att få hjälpa till att identifiera och lyfta fram förebilder inom kvalitet och hållbarhet i skolans värld känns viktigt och angeläget. Faktiskt känns det extra viktigt eftersom många upplever skolan som ett problemområde. Mycket av den offentliga diskussionen fokuseras runt negativa nyheter: fallande Pisa-resultat, lärarnas utsatta situation, brister i likvärdighet mellan skolor och arbetsmiljöproblem för både elever och lärare. Det är svårt att komma undan denna bild i medierna.

Men det finns också en annan sida av svensk skola, och det är mot den som Kvalitetsutmärkelsen vill rikta sökarljuset: Svenska skolor som genom tydligt och värdebaserat ledarskap skapar studiesituationer i toppklass. Där både elever och lärare mår bra och presterar bra, och där också resultaten blir ständigt bättre. Skolor och förskolor som kan agera förebilder – inte nödvändigtvis genom att de åstadkommer mycket bättre resultat än alla andra, utan genom att de åstadkommer bästa möjliga resultat givet sina förutsättningar.

Stark teamkänsla och med stort engagemang för medarbetarnas välmående

Rent psykologiskt är det väldigt viktigt att lyfta fram dessa goda exempel. Skolvärlden är full av engagerade lärare och skolledare som vill åstadkomma fantastisk utbildning för våra barn och ungdomar. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola visar att detta inte bara är möjligt utan också fullt nåbart – under förutsättning att man tar sig an arbetet på ett genomtänkt sätt och med fokus på rätt saker. Det är också möjligt att uppnå utan att slita ut sig: kännetecknande för organisationer som erhåller utmärkelsen är att de jobbar bra ihop med stark teamkänsla och med stort engagemang för medarbetarnas välmående.

Med ett ledarskap som tar sin utgångspunkt i att både ledare, lärare, elever och övrig personal mår bra ökar chansen markant att skapa arbetssätt som faktiskt gör skillnad för resultaten. Det vi på SIQ och vår managementmodell kan bidra med är en bra ledstång och forskningsbaserade framgångsfaktorer att stötta sig på i den långsiktiga utvecklingen av organisation och ledarskap. Det är något annat än politiskt motiverade snabbfix-åtgärder som bara skapar oro och känslan av att inte vara betrodd.

För de verksamheter som anmält sig vidtar nu en period då de i ord, bild och tabeller kommer att beskriva hur de arbetar och vilka resultat de får. Under hösten blir de sedan utvärderade av team med examinatorer och efter domarkommitténs möte i november hoppas vi alltså återigen kunna presentera ytterligare några inspirerande, välförtjänta mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Det ser jag fram emot!

Ola Ljunggren Bergeå
Koordinator, Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

PS: Om du arbetar i (för)skolan och är intresserad av att delta – tveka inte att kontakta oss på SIQ direkt så kan vi hjälpa dig att förbereda dig på bästa sätt inför nästa års omgång. Välkommen!