Till alla inlägg

Succé för första digitala Rikskonferensen

Nyhet
2021-02-02

Den 13-14 januari arrangerade SIQ för första gången Rikskonferensen Bättre Skola digitalt. Konferensen bjöd på 28 seminarier med ett 60-tal föreläsare till de mer än 400 konferensdeltagarna, från Kiruna i norra Sverige till Malmö i söder.

Planen var att arrangera konferensen i Malmö, men under höstens nya coronavåg gjordes planerna om. Konferensanläggningen erbjöd en färdig studio som kompletterades med ytterligare fyra studios för de många parallellseminarierna.

– Det var en utmaning att förändra en konferens till digitalt format men tekniken fungerade över förväntan. Det är vi väldigt nöjda med. Men det viktigaste är att innehållet uppskattades. Sex av tio ger över 8 i helhetsbetyg för konferensen, berättar Annette Björnson, projektledare för konferensen.

– Vår strävan var att ge deltagarna en bra blandning mellan forskning, skolutveckling, goda exempel och inspiration, med de gemensamma nämnarna kvalitetsarbete och årets tema likvärdighet, berättar hon vidare.

Stort utvecklingsarbete för barn och elever i Malmö

Konferensen som är årligt återkommande arrangerades i samarbete med Skolverket och en värdkommun, i år Malmö stad, en framtidsstad där 40 procent av befolkningen är under 29 år och det finns ett naturligt stort fokus på en väl fungerande skola. Malmö bidrog med flera fördjupningsseminarier med goda exempel på kvalitetshöjande arbete från förskola till komvux.

– Det har varit väldigt givande för oss att få vara värd för kvalitetskonferensen Bättre Skola.  Vi har fått en möjlighet att dela med oss av vårt arbete med fokus på kvalitet och likvärdighet och föra en dialog internt kring vad vi ville visa av allt det goda arbete som görs på våra förskolor och skolor, men framförallt har det lett till ett lärande internt i Malmö stad och en stolthet över att vara en del av utvecklingsarbetet som görs för alla barn och elever i Malmö. Det finns en enorm kraft i det, säger Anna Singhateh som varit projektledare för Malmö stads medverkan.

Välkomma till Rikskonferens Bättre skola 2022, den 19-20 januari med Sandviken som värdkommun.

Några citat om konferensen:

”Bra inramning och duktig moderator.  Mycket bra digital lösning, professionellt och enkelt att delta efter inloggning. Bra variation på seminarium. Bra med avslutningstalare. Intressant att ta del av Malmö stads kvalitetsarbete.”

”Att arrangören lyckades ordna en så proffsig digital konferens. Med så mycket logistik. Som fungerade. Moderatorn Cecilia Christersson bidrog till värmen och att det blev så proffsigt.”

”Mycket lärorikt upplägg från Mellersta förstadsskolan i Malmö.  Spännande även att lyssna till the father of PISA, Andreas Schleicher.  Jag var stolt över professionaliteten som Malmö stad som värdkommun uppvisade. Lysande inlägg av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh bland annat.”

”De bitar som berörde ledarskap och utvecklingsarbete. Mellersta förstadsskolan finns mycket för mig att omsätta i min verksamhet. Och då är jag rektor i förskola.  Jag är väldigt nöjd med det digitala upplägget. Att jag som deltagare kan delta på så stor del trots att jag var tvungen att avbryta kortare stunder för andra möten. Men det digitala upplägget möjliggjorde ändå för mig att delta i stor omfattning. Uppskattar även att kunna gå in och ut ur seminarierna. Det är inte alltid det blir som förväntat. Då kunde jag byta seminarium och få något positivt och utvecklande från det i stället.”

En uppskattad inledning var ett digitalt samtal mellan Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Peter Lindberg, förskoledirektör, Anders Malmquist, grundskoledirektör och Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör om skolans nyckelroll i Malmös utveckling.